Tuottavuutta ja vaikuttavuutta

Yritykset ja järjestöt ovat monessa asiassa hyvinvointialan edelläkävijöitä, esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä ja prosessien kehittämisessä. Yksityisillä palveluntuottajilla on myös omaa erityisosaamista, esimerkiksi sosiaalipalveluissa. Järjestöjen tarjoama tuki tulee integroida tiiviiksi osaksi palveluprosesseja ja -polkuja. Kun moninainen tukiverkosto on lähellä ihmistä ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa, syntyy paras vaikutus.

Tilastokeskuksen mukaan, sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla 10 % ja terveyspalvelujen 20 %. Terveydenhuoltomenot ovat samalla kaksinkertaistuneet. Väestön ikääntymisen myötä paine sote-menojen kasvulle on noussut huomattavasti 2020-luvulla.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun yksityiset ja julkiset palveluntuottajat voivat toimia rinnakkain, molempien vahvuuksia hyödyntäen.

Palaa sote-ratkaisuihin