Palveluja on voitava vertailla

Veroeurot saadaan käyttöön vastuullisesti, kun erilaisten palvelutuotantotapojen hintoja ja laatua voidaan vertailla. Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että kuntien ja asiakkaiden tulisi pystyä vertailemaan palveluntuottajia keskenään tietyin valintakriteerein, jotta asiakas saa parasta mahdollista hoitoa ja hoivaa.

Kustannukset pitää saada läpinäkyviksi, jotta hinta- ja laatuvertailua on mahdollista tehdä. Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa.

Tällä hetkellä julkisen järjestäjän (kunta) omien yksiköiden palvelun kokonaiskustannusta on vaikea laskea, ja siten vertailu yksityisen palveluntuottajan tarjoamaan palveluun on usein mahdotonta.

HALIn kesäkuussa 2021 tekemän selvityksen mukaan kunnat maksavat vanhusten ympärivuorokautisesta hoivasta yksityisille toimijoille selvästi vähemmän kuin omille yksiköilleen.

Yksityiset palveluntuottajat eivät pysy pystyssä, jos ne joutuvat tuottamaan palvelua alennetulla hinnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hoivapaikkojen riittävyys on vaarassa. Lue HALIn tiedote.