Vertailua ja tasapuolista valvontaa

Tällä hetkellä julkisen järjestäjän (kunta) omien yksiköiden palvelun kokonaiskustannusta on vaikea laskea ja siten vertailu yksityisen palveluntuottajan tarjoamaan palveluun on mahdotonta.

Kustannukset pitää saada läpinäkyväksi, jotta hinta- ja laatuvertailu on mahdollista tehdä. Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa.

Viranomaisvalvonnan resurssit pitää kohdistaa tasapuolisesti sekä julkiseen että yksityiseen toimintaan kaikilla valvonnan tasoilla. Valvonnan kohteena pitää olla palvelun laatu.

Kuntien ja asiakkaiden tulisi pystyä vertailemaan palveluntuottajia keskenään tietyin valintakriteerein, jotta asiakas saa parasta mahdollista hoitoa ja hoivaa.

Innolinkin toteuttaman kansalaiskyselyn mukaan (N.1001), kaksi tärkeintä kriteeriä palveluntuottajan valinnalle olisi palvelun laatu ja vastaanottoaikojen saatavuus.

Palaa sote-ratkaisuihin