Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan kustannusero Hämeenlinnassa lähes 3 miljoonaa euroa

Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yhdestä alle 3-vuotiaasta oli kunnalle 1140,34 euroa kuukaudessa, kun palveluntarjoajana oli yksityinen päiväkoti. Kaupungin omalle yksikölle alle 3-vuotias maksoi keskimäärin 1693,44 euroa kuukaudessa. Hämeenlinnan kaupunki määritti alle 3-vuotiaan kertoimeksi palveluseteliin 1,51. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannuksia, sillä esimerkiksi lain mitoituksesta tulevat henkilöstökustannukset pitää ottaa huomioon alle 3-vuotiaalle kertoimella 1,75. Todelliset kustannukset ovat siis korkeammat, kuin mitä kaupunki maksaa.

Mikäli kaikki laskennassa mukana olleet lapset siirrettäisiin yksityiselle, kustannusero olisi lähes 3 miljoonaa euroa vuodessa.

Kunta ei suuntaa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille

Esimerkissä havainnollistetaan kertoimen vaikutusta kustannuseroihin. Esimerkistä on nähtävillä, ettei kunta suuntaa suhteessa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille.

Huomioitavaa

  • Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan palvelun hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny varhaiskasvatuksen yksikössä, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja ICT:n kustannukset. Laskentaan on lisätty 5% vyörytykset.
  • Katuman päiväkoti on poistettu otannasta, koska uuden kalliin kiinteistön kustannukset nostavat kunnan oman tuotannon kustannuksia huomattavasti.
  • Kesän aikana avoinna oli kolme yksikköä (Liivuori, Hattelmala ja Eteläinen). Kustannukset kohdistuvat päivystävään yksikköön.
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.
  • Palvelusetelin arvo on vaihtunut kesken vuoden, palvelusetelin arvo on laskettu näistä keskiarvona.