Yksityinen sosiaalipalveluala ei tunnista itseään siitä kuvasta, minkä Tehy maalasi uutisessaan 26.7. Uutisessa väitettiin alan suurten toimijoiden rikkovan työehtosopimusta ylityöasioissa sekä jättävän noudattamatta henkilöstömitoituksia muun muassa siten, ettei sijaisia palkata tai käytetään listoilla olemattomia haamutyöntekijöitä.

Hyvinvointialan liiton sosiaalipalvelualan taustaryhmässä ovat edustettuna kaikki alan keskeiset toimijat. Kävimme läpi kohta kohdalta Tehyn uutisen väitteet eikä yksikään niistä vastannut noudatettuja toimintakäytäntöjä.

– Työehtosopimuksessa on selkeät normit siitä, miten toimitaan työvuorolistojen muutostilanteissa. Muutokset voidaan tasata samalla tasoittumisjaksolla tunti tunnista tai tehdä korotettuna ylityönä. Asiat sovitaan tilannekohtaisesti työntekijöiden kanssa eikä tämä perustu painostukseen.

– Sopimusten mukaisia henkilöstömitoituksia noudatetaan ja lähtökohtaisesti sijaiset pyritään palkkaamaan sairaustilanteissa. Yllättävissä tilanteissa tämä ei aina onnistu, mutta vähintään sopimusmitoituksen mukainen henkilöstömäärä pyritään toteuttamaan. Henkilöstömitoitusten noudattaminen on yleensä varmistettu myös sillä, että niiden rikkomisesta seuraa kallis sopimussakko palvelun ostajakunnalle. THL:n selvitysten mukaan henkilöstömitoitus on yksityisissä vanhuspalveluissa korkeampi kuin kunnan yksiköissä.

– Työvuorolistoille ei merkitä olemattomia haamutyöntekijöitä. Yleensä sijaiset kyetään nimeämään jo listan tekohetkellä mutta joskus tämä tapahtuu vasta myöhemmin. Työvuorototeumiin merkitään vain todelliset tehdyt vuorot.

Ymmärrämme, että ammattiliiton tehtävä on puuttua epäkohtiin, jos sellaisia ilmenee. Uutisessa annettiin kuitenkin harhaanjohtava mielikuva alasta. Tehyn jäsenet työskentelevät jatkossakin julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla. Toivomme, että suhtautuminen kumpaankin sektoriin olisi asiallista ja tasapuolista.

Tuomas Mänttäri
Työmarkkinajohtaja
Hyvinvointialan Liitto