HALIn strategia

Hyvinvointiala HALI edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.

Missio

Hyvinvointialan missio  on HALI – hyvinvoinnin vaikuttavin ääni. 

Hyvinvointialan tavoitteena on vastata toimintaympäristönsä muutokseen ja pyrkiä tilanteeseen, jossa korkealaatuiset hyvinvointipalvelut ovat kaikkien saatavilla elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Tavoite toteutuu parhaiten luomalla yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet hyvinvointipalveluiden tuottamiselle ja takaamalla tasapuoliset kilpailuedellytykset niin yksityiselle kuin julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle.

Visio

Korkealaatuiset hyvinvointipalvelut ovat kaikkien saatavilla elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Erilaisten palveluntarjoajien palvelut ovat valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi.

Hyvinvointialan strategiset painopistealueet:

  • Elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
  • Työmarkkinavaikuttaminen ja työehtosopimusten neuvottelu
  • Asiantuntija-apu jäsenistölle ja jäsenistön sitouttaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on käytettävä kaikkien osaamista. HALI osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja tuo esiin yksityisten toimijoiden osaamisen ja näkökulman.