Valikko

Poissaolot

Kun työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen, työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan käytettävissä ja tekemään sovitun työsuorituksen, mitä vastaan työnantaja sitoutuu maksamaan palkkaa.

Joskus työsopimuksen mukainen työn tekeminen voi estyä syystä, johon työsopimuksen osapuolet eivät voi vaikuttaa. Poissaolotilanteissa työnantaja arvioi, onko työntekijällä oikeus olla poissa työstä, ja voiko poissaolo poikkeuksellisesti olla palkallinen. Poissaolo-oikeudesta ja poissaolon palkallisuudesta on voitu määrätä työehtosopimuksissa tai säätää eri laeissa.

Lakisääteisesti työntekijällä on oikeus olla poissa työstä esimerkiksi perhevapaiden, sairauspoissaolojen ja opintovapaiden vuoksi. Työnantajan ja työntekijän sopimukseen perustuvia poissaoloja ovat puolestaan esimerkiksi palkattomat vapaat, vuorotteluvapaat ja lyhyet tilapäiset poissaolot.

Palkanmaksun kannalta on keskeistä tietää, milloin poissaoloajalta on maksettava palkkaa. Poissaolot voivat vähentää vuosiloman kertymistä, koska vuosilomaa kertyy lähtökohtaisesti työssäoloajalta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osapuolet ovat laatineet käytännöllisen oppaan Työhyvinvointia hyvinvointityöhön. Oppaasta ja tältä sivustolta löydät ohjeita poissaoloista ja poissaoloajan palkallisuudesta.