Kuvassa hoitaja ja hoivakodin asukas istuvat vierekkäin. Hoitaja pitää käsiään asukkaan käsien päällä.

Vem är vi?

Välmåendebranschen HALI rf främjar verksamhetsförutsättningar för företag och organisationer som producerar tjänster i social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken. Hali rf förhandlar de allmänbindande kollektivavtalen för branschen. HALI övervakar sina medlemmars gemensamma intressen och ger råd i arbetsrättsliga och näringspolitiska frågor. 1500 medlemmar sysselsätter över 100 000 experter inom social- och hälsobranschen. Välmåendebranschen HALI är medlem i Finlands Näringsliv EK.

HALIs medlemmar producerar bl.a. tjänster inom äldreomsorg, tjänster för barn och ungdomar, läkartjänster, företagshälsovårdstjänster, rehabilitering, munhälsovård, missbrukar- och mentalvårdstjänster, akutvårdstjänster samt är verksamma i organisationer inom branschen.


Huvudteman

Välmåendebranschens mål är att få högklassiga social- och hälsotjänster till alla människors förfogande oavsett livssituation och förmögenhet. Kunden måste kunna välja tjänster hos olika tjänsteleverantörer jämlikt och genomskinligt. För att kunna förbättra kvaliteten på tjänster och dämpa kostnader behöver vi sund konkurrens för välmåendetjänster samt strukturella samhällsändringar.


Ansvarsfullhet

De privata producerar över en fjärdedel av alla social- och hälsotjänster. Över 100 000 yrkesutövare inom den privata social- och hälsobranschen betjänar finländare i varje landskap och kommun.

Målsättningen inom den privata välmåendebranschen är att säkerställa medborgare behovsenliga, välfungerande tjänster av god kvalitet, utan orimliga köer och till rimligt pris.


Medlemskap i Välmåendebranschen HALI rf

Vi främjar våra medlemmars verksamhetsförutsättningar och förhandlar de allmänbindande kollektivavtalen för branschen

Som medlem får du till exempel:

  • Intressebevakning i näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor.
  • Sakkunnig och avgiftsfri juridisk rådgivning i arbetsförhållandefrågor.
  • Utbildningar till medlemspris.

Kontakt

Aunesluoma Sanna RU

Sanna Aunesluoma

Verkställande direktör

050 512 2380

Lisätiedot