Sote-alan työvoimapula on ratkaistavissa

Sote-alan työvoimapula on yksi aikamme suurimpia ellei suurin työvoimapoliittinen haaste. Ongelma kärjistyy, kun ikääntyvä Suomi tarvitsee enemmän hoivaa ja huolenpitoa.

Koko sote-alalle tarvitaan TEMin ennusteen mukaan 70 000 työntekijää nykyistä enemmän vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi on korvattava 150 000:n eläkkeelle siirtyvän työpanos.

Hyvinvointiala HALI ry painottaa, että ratkaisuja työvoimapulan selättämiseen on jo käytettävissä. Iso ratkaisu olisi, jos alan ylisääntelystä päästäisiin eroon.

Yhden lukuvuoden kestävä hoiva-avustajakoulutus on nopea väylä työelämään, mutta hoiva-avustajia voidaan lupa- ja valvontaviranomaisen tiukan tulkinnan takia hyödyntää vain vähän. Asiakkaalle henkilökunnan koulutustaustaa tärkeämpää on kohtaaminen, persoona ja hyvä vuorovaikutus.

Lue tästä HALIn liittokokouksen kannanotto, jossa esitetyillä toimilla saataisiin yli 8000 hoitajaa lisää:

KANNANOTTO: Koulutusvaatimuksia järkeistämällä yli 8000 hoitajaa lisää

Erityisesti lähihoitajia ja sosionomeja tarvitaan lisää. Koulutuspaikkojen lisäys ei hyödytä, jos hakijoiden määrä ei kasva. Esimerkiksi osatyökykyiset ja jo maassa olevat maahanmuuttajat pitäisi nähdä nykyistä joustavammin mahdollisina alalle työllistyvinä ja kannustaa heitä sote-opintoihin.

Alalle kaivataan lisäksi työperäistä maahanmuuttoa. EU- ja ETA-maissa hyväksytään jo jäsenmaissa suoritettu sairaanhoitajatutkinto, mutta muualta tulevien tutkintojen hyväksyntä on nykyisin hidas prosessi, jota on saatava sujuvoitettua.

Hyvinvointiala HALI ry. on lähettänyt ministeriöille vetoomuksen siitä, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten sairaanhoitajien tutkinto pitää rinnastaa suomalaisiin tutkintoihin nykyistä sujuvammin ja nopeammin. Vetoomus on luettavissa täältä.