Valikko

Työehtosopimukset

Hyvinvointiala HALI ry neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.

Katso lisätietoja työsopimuksistamme ja TESien pdf-versiot liitteineen kunkin TES-alan omalta sivulta: