Valikko

Työmatkat

Kun työtehtävien hoitaminen edellyttää matkustamista, työnantajan on syytä ennen matkaa selvittää työntekijälle, kuinka matkustaminen suoritetaan (esimerkiksi missä ajassa ja millä kulkuvälineellä matka tehdään, edellyttääkö matkustaminen yöpymistä, tarjotaanko matkalla aterioita).

Korvattavista matkakustannuksista ja matkaan käytettävästä työ- tai matkustusajasta syntyy mahdollisimman vähän epäselvyyttä, kun työntekijää ohjeistetaan niistä etukäteen.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus ja sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus

Sosiaalipalvelualan ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti työmatkojen korvattavuus määräytyy valtion matkustussäännön mukaisesti, ellei työpaikoilla ole sovittu työpaikkakohtaisesta erillisestä korvaustavasta tai Verohallinnon päätöksen noudattamisesta valtion matkustussäännön sijaan.

Kodin ja työpaikan välisen matkan kustannuksista työntekijä vastaa itse.

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualalla matkustamista koskevat määräykset ovat työehtosopimuksen osana olevassa terveyspalvelualan matkustussäännössä.

Verohallinto tekee päätöksen siitä, miten työn suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia arvioidaan, kun ennakonpidätystä toimitetaan. Kun Verohallinnolta tulee tästä uusi päätös, TES-osapuolet sopivat muutokset matkustussäännön kilometrikorvauksen, päivärahojen, ateriakorvauksen ja majoittumiskorvauksen suuruudesta tuon päätöksen mukaisesti.

Tutustu terveyspalvelualan työehtosopimuksen matkustussääntöön.