Kustannusten vertailulla paremmat palvelut

Hyvinvointialueiden vastuulla on järjestää sote-palvelut. Jotta palveluista saadaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, tulee hyvinvointialueiden pystyä vertailemaan alueensa palveluntuottajia: yrityksiä, järjestöjä ja hyvinvointialueiden omaa tarjontaa.

Hyvinvointialueiden tuleekin selvittää itse tuottamiensa sote-palvelujen kustannukset ja kustannusrakenne. Kun palvelujen kustannusrakenne on selvillä, voidaan tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä, ja valita aidosti parhain ja kustannustehokkain palveluntuottaja.  


Elinkeinoelämän yhteiset näkemykset kansalliseen kustannuslaskennan malliin

Elinkeinoelämän yhteiset näkemykset kansalliseen kustannuslaskennan malliin

kustannuslaskenta_elinkeinoelaman-yhteinen_8-11-2023.pdf, 144 kt, 13.11.2023

pdf

Miksi selvittää hyvinvointialueen oman palveluntuotannon kustannukset?

Julkisen ja yksityisen
tuotannon vertailu tulee
mahdolliseksi.
Saadaan esiin
perusteettomat
kustannuserot ja
voidaan puuttua
niihin.
Pystytään valitsemaan
kuhunkin tilanteeseen
paras tuottaja.
Onnistutaan
kilpailutuksissa.
Voidaan asettaa
palvelusetelin arvo
oikein – julkisen
tuotantokustannuksen
mukaan.
Parannetaan
tehokkuutta.

Esimerkki: Ympärivuorokautisen asumispalvelun kustannukset

Hyvinvointialueet vastaavat hoivapalveluiden järjestämisestä, mutta varsinaisen palvelun ne voivat joko tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suomen tasolla yli 50 prosenttia vanhusten ympärivuorokautisesta asumisesta on yksityisten palveluntarjoajien tuottamaa.

HALI on vertaillut yksityisen ja julkisen tuottaman hoivan kustannuksia. Vertailussa kävi ilmi, että julkisesti tuotettu hoiva on keskimäärin yli 30 % kalliimpaa kuin yksityisen tuottama hoiva.

Ajankohtaista


HALIn sotepodi: Mistä rahat kasvaviin sote-menoihin?

Väestö ikääntyy ja sote-menot kasvavat. Mikä lääkkeeksi uusien hyvinvointialueiden rahoituksen ongelmiin? Miten julkisen sote-toiminnan on tehostuttava kiristyvässä taloustilanteessa? Millaista yhteistyötä julkinen ja yksityinen puoli voisivat tehdä? Kenen etu on valinnanvapaus?

HALIn podcastin vieraana on Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn johtaja Emilia Kullas. Hän on työskennellyt pitkään myös taloustoimittajana. EVA on tehnyt muun muassa Soten shokkihoito -analyysin sekä kyselyitä siitä, missä kansalaiset haluavat itseään hoidattaa.


Kaipaatko lisätietoa tai haastateltavaa juttuusi? HALIn asiantuntijat auttavat mielellään.

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot

Blomgren Tiina

Tiina Blomgren

Ekonomisti

041 731 0678

Lisätiedot