Liity Hyvinvointiala HALI ry:n jäseneksi

Vaihe 1 / 3

  • Yrityksen tiedot

  • Mikäli yrityksenne kuuluu sosiaali- tai terveysalalla toimivaan konserniin, niin ilmoittakaa emoyhtiön nimi.
  • Ilmoittakaa tähän kaikkien niiden yrityksenne työnantajan edustajien sp-osoitteet, jotka toivotte mukaan liiton jäsentiedotejakeluun (esim. henkilöstöasioiden hoitajat ja yksiköiden johtajat)
  • Toimitusjohtaja tai vastaava

  • Hakemuksen täyttäjä tai jäsenyyden yhteyshenkilö