Vaikutamme

Hyvinvointialan tavoite on saada korkealaatuiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkien ihmisten saataville elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Erilaisten palveluntarjoajien tulee olla asiakkaan valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Jotta palveluiden laatua voidaan parantaa ja kustannuksia hillitä, tarvitsemme tervettä kilpailua hyvinvointipalveluihin sekä rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia.

Tavoitteenamme on tasapuolisten toimintaedellytysten toteutuminen julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, asiakkaan valinnanvapauden edistäminen sekä tasapuolinen toimintaympäristö eli kilpailuneutraliteetti. Hyvinvointiala HALIn jäsenyritykset ja -järjestöt toimivat vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on olla hyvinvoinnin vaikuttavin ääni!

Vastuullisuus

Vastuullinen tuottaja edistää asiakkaan ja yhteiskunnan parasta 

Miksi hyvinvonitiala on vastuullinen?