Vaikutamme

Hyvinvointialan tavoite on saada korkealaatuiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkien ihmisten saataville elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Erilaisten palveluntarjoajien tulee olla asiakkaan valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Jotta palveluiden laatua voidaan parantaa ja kustannuksia hillitä, tarvitsemme tervettä kilpailua hyvinvointipalveluihin sekä rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia.

Tavoitteenamme on tasapuolisten toimintaedellytysten toteutuminen julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, monituottajuuden edistäminen sekä tasapuolinen toimintaympäristö niin yksityisille kuin julkisille eli kilpailuneutraliteetti. Hyvinvointiala HALIn jäsenyritykset ja -järjestöt toimivat vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on olla hyvinvoinnin vaikuttavin ääni!