HALI vaikuttaa

Hyvinvointiala HALI ry haluaa vaikuttaa yhteiskunnassa siihen, että jokaisella olisi elämäntilanteesta tai varallisuudesta riippumatta yhdenvertainen mahdollisuus päästä hyvään hoitoon ja hoivaan, kun sitä tarvitsee.

Yhteistyöllä parhaat palvelut

Vaikuttamistyössämme haluamme lisätä ymmärrystä ja tietoa siitä, miten parhaisiin sote-palveluihin Suomessa voidaan päästä. Avainasia on, että yksityiset ja julkiset palveluntarjoajat voivat toimia rinnakkain, molempien vahvuuksia hyödyntäen.

Yritykset ja järjestöt ovat monessa asiassa hyvinvointialan edelläkävijöitä. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä yksityinen sektori voi toimia suunnannäyttäjänä.

Järjestöt toimivat suomalaisen yhteiskunnan tukijalkana, ja niitä onkin hyödynnettävä nykyistä enemmän ihmisten hyvinvoinnin tukena. Paras vaikutus syntyy, kun moninainen tukiverkosto on lähellä ihmistä ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa.

Kun resursseista – niin työvoimasta ja rahasta – on pulaa, on välttämätöntä, että kaikki mahdolliset voimavarat otetaan palveluihin mukaan.

Palveluja pitää voida vertailla

Julkisilla palveluilla tarkoitetaan verorahoilla maksettuja palveluita. Niitä voivat tuottaa sekä julkiset että yksityiset toimijat.

Onko paras palveluntuottaja julkinen, yksityinen vai järjestö? Tämä selviää, kun niiden laatua ja hintaa voidaan vertailla.

Hintojen vertailu ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, koska kaikki julkisesti tuotettujen palvelujen kustannukset eivät ole tiedossa edes hyvinvointialueilla itsellään. Tähän pitää saada muutos.

Ajankohtaisia ulostulojamme