Valikko

Työaika ja työaikalaki

Työaikalaki on työaikaa koskeva yleislaki. Työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu monista alakohtaisista poikkeuksista työaikalakiin. Silloin noudatetaan työehtosopimusta työaikalain sijaan.

Työaikaa on työsuoritukseen käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työsuhteessa noudatettavasta työajasta sovitaan työsopimuksessa työehtosopimuksen asettamissa rajoissa.

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -oppaasta löytyy hyödyllistä käytännön tietoa työvuorosuunnittelusta ja siitä, kuinka paikallinen työaikasopimus neuvotellaan yhdessä keskustellen. Opas on päivitetty vuonna 2024.

Terveyspalvelualalle ohjeistus ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ja paikallisen yhteistoiminnan edistämisestä

Terveyspalvelualan työehtosopimusosapuolten yhteistyönä on laadittu ohjeistus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta terveyspalvelualalla sekä tukea paikallista yhteistoimintaa. Ohjeistuksen löydät  alta liitetiedostona.

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla

hali_terveet-ja-tulokselliset-tyoajat.pdf, 989 kt, 11.4.2024

pdf

Ohjeistus ergonomisesta työvuorosuunnittelusta terveyspalvelualalla

tervtes2018-ergon-tyovuor-loka-2019.pdf, 141 kt, 17.8.2023

pdf

Paikallisen sopimisen malli Terveyspalvelualalla

paikallinen-sopimus_malli-tptesnettisivuille-003.pdf, 140 kt, 17.8.2023

pdf