Selvitys vanhusten hoivajonoista

Hoivajonot ovat laittoman pitkiä

Lain mukaan tehostetun palveluasumisen paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Tällä hetkellä moni vanhus odottaa hoivakotipaikkaa liian pitkään.

HALIn selvityksen mukaan yli puolet kunnista ja kuntayhtymistä aloittaa odotusajan laskennan vasta myönteisestä palvelupäätöksestä. Odotusaikaan ei siis lasketa mukaan sitä aikaa, joka kestää prosessin aloittamisessa tai palvelutarpeen arvioinnissa. Tässä vaiheessa takana voi olla jo useamman kuukauden odotus.

Sosiaalihuoltolaki 45 §:

Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta.

HALI selvitti tehostetun palveluasumisen odotusaikoja 29 kunnasta ja kuntayhtymästä, jotka kattavat yhteensä 80 kunnan alueen.

Kokosimme kuntakohtaiset tiedot alle. Tutustu kuntien tilanteeseen ja hyödynnä tarjoamamme tieto.

 

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Alla olevassa interaktiivisessa tilastossa on yksi koontinäyttö, jota selaamalla pääset perehtymään tarkemmin jokaisen kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen.  

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja kartasta. Näitä tietoja on mahdollista suodattaa ylävalikolla ”Valitse alta mistä hetkestä tehostetun palveluasumisen odotusajan katsotaan alkaneen” tai vasemmalla sivussa olevalla valikolla ”Valitse kuntayhtymä”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä alueen tai laskentatavan valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen. 

Aloitusnäyttö kuvaa kaikkien tarkasteltujen alueiden tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden kunnan tai kuntayhtymän tietoja. Jos haluat palata takaisin aloitusnäkymään paina valitsemaasi kunta tai kuntayhtymä -painiketta uudestaan. Jos haluat tarkastella mistä hetkestä alkaen odotusaika on laskettu voit tehdä valinnan ylävalikosta, jolloin tilasto näyttää kaikki kyseisen kategorian kunnat/kuntayhtymät. Vapauttaaksesi valinnan paina valittua painiketta uudelleen. 

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella kunnan tai kuntayhtymän tietoja kuten nimeä ja sitä mistä hetkestä odotusaika lasketaan. Klikkaamalla kartalla näkyvää palloa pääset tarkastelemaan kyseisen alueen tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa palloa uudelleen. 

Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella. 

Lisätietoja

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen

Kanerva Tiina

Tiina Kanerva

Ekonomisti