HALIn strategia

HALIn strategia 2023-2027

Strategian lähtökohta on, että HALI on keskeisessä roolissa alan haasteiden ratkaisussa. Tätä roolia halutaan strategiakauden aikana vahvistaa. Löydät strategian kokonaisuudessaan alhaalta.

 • Toimintaympäristö
 • Yhteiskunnallinen profiili
 • Strategiset painopisteet

Toimintaympäristö

 • Työvoiman saatavuuden haasteet jatkuvat.​
 • Väestörakenne: työikäisen väestön määrä vähenee, ikääntyneiden määrä kasvaa.​
 • Julkisissa palveluissa on rahoitusvaje.​
 • Työmarkkinat ovat murroksessa. ​
 • Monikulttuurisuus lisääntyy.​
 • Sote-rahoituksen monikanavaisuutta on rapautettu.​
 • Hyvinvointialueet aloittivat kaoottisessa tilanteessa. Yritykset ja järjestöt sivuroolissa.  
 • Sote-järjestöjen toiminnan tulevaisuus on epävarma.

Yhteiskunnallinen profiili

 • HALI on keskeinen sote- ja työmarkkinakeskustelija. Asemaa vahvistetaan edelleen niin, että yhä useampi suuressa yleisössä tunnistaa HALIn ja sen asiantuntijat. ​
 • HALI on edelläkävijä, asiantunteva ja rohkea yhteiskunnallinen keskustelija, jonka sanaan ja tietoon voi luottaa. Olemme ratkaisukeskeisiä ja perustelemme näkemyksemme faktoilla. Teemme keskustelualoitteita sekä yhteistyötä muiden alan organisaatioiden kanssa. ​
 • Yleisen keskustelun lisäksi HALI on taho, johon luotetaan laajasti (poliittisten) päätöksentekijöiden, virkakunnan ja median keskuudessa. 

Strategiset painopisteet

 1. Rahoitus kuntoon ja resurssit vaikuttavaan työhön​
 2. Työvoima riittämään järkeistämällä​
 3. Yritysten ja järjestöjen hyödyntäminen lähtökohdaksi​
 4. Laatua ja hintaa vertailtava​
 5. Päätösten vaikuttavuus arviointiin

HALI on johtava asiantuntija, joka tarjoaa ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseen.

Jokaiselle sujuva pääsy hoitoon, hoivaan ja muihin sote-palveluihin.


HALIn strategia 2023-2027

hali_strategia-web_23-27.pdf, 517 kt, 3.4.2023

pdf