Valikko

Työsuhteen päättäminen ja lomautus

Työsopimuslain mukaan työsuhde voidaan päättää joko työntekijän tai työnantajan aloitteesta. Työntekijän ei tarvitse perustella, miksi hän haluaa irtisanoa työsuhteensa. Työnantaja sen sijaan tarvitsee työsopimuslaissa tarkoitetun asiallisen ja painavan syyn työsuhteen irtisanomiselle.

Työsuhde voidaan päättää niin sanotulla yksilöperusteella esimerkiksi irtisanomalla silloin, kun toinen sopijapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti ja toistuvasti työsopimuksensa mukaisia velvoitteita eikä tilannetta voida korjata ohjauksella ja kirjallisella varoituksella.

Yksilöperusteisissa työsuhteen päättämisissä kannattaa kääntyä työsuhdeneuvonnan puoleen. Jokaista tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä tilanteissa olosuhteiden oikeudellista merkitystä kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa.

Työsuhde voidaan päättää myös niin sanotuilla kollektiiviperusteilla eli kun työ vähenee pysyvästi ja olennaisesti taloudellisesta, tuotannollisesta tai toiminnan uudelleen järjestelystä johtuvasta syystä.

Jos työn väheneminen näistä syistä on tilapäistä, irtisanomisen sijaan työnantaja voi lomauttaa työntekijöitä.

Kun työvoimaa joudutaan lomauttamaan tai vähentämään kollektiiviperusteilla, työnantajan, joka työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on noudatettava lakia yhteistoiminnasta yrityksissä (yt-lakia). Yt-lakiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen kuin toimenpiteet ovat välttämättömiä.

Katso lisätietoja työsuhteen päättämisestä ja lomautuksesta vasemmalla olevasta valikosta.

Varoituslomake