koulutukset ja infot

HALI kouluttaa alan työnantajia työehtosopimusten ja työlainsäädännön sisällöstä. Koulutustarjontamme kattaa maksuttomia infoja, koulutuskalenterin mukaisia sekä tilauksesta monipuolisesti työnantajakohtaisia koulutuksia ja valmennuksia.  

Tiedotamme koulutuksista jäsenkirjeissämme, jonka voit tilata täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää koulutustarjonnasta tai aikatauluista, voit laittaa viestiä osoitteeseen koulutus@hyvinvointiala.fi


Sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksen maksuton vuosilomainfo 15.3.2024

Tervetuloa sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksen maksuttomaan vuosilomainfoon!

Infossa käydään läpi sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksen muuttuneet vuosilomamääräykset. Info järjestetään Teamsissa, ja sen pitää HALIn neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni ja HALIn johtava juristi Anna Hakola.

Aika: 15.3.2024 klo 13-14.30

Paikka: Teams (linkki infoon lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 14.3.)

Sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työsuhdepäivät Oulussa 20.-21.3.2024

Lämpimästi tervetuloa yksityisen sosiaalipalvelualan sekä terveyspalvelualan työsuhdepäiville Ouluun!

Työsuhdepäivä on HALI:n perinteinen kokopäivän koulutuspaketti, jossa käydään kattavasti läpi keskeisiä työoikeudellisia perusasioita sekä yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimusten ehtoja. Koulutuksen teemoja ovat mm. seuraavat asiat:

 • Johdatus työoikeuden systematiikkaan: työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, työsopimuksen tekeminen, työsuhteen ehtoja
 • Johdatus työehtosopimuksen systematiikkaan: työehtosopimuksen tausta ja tarkoitus, työehtosopimuksen rakenne, soveltamisala
 • Nostoja työehtosopimuksen määräyksistä: työaika, palkkausjärjestelmä, vuosilomat, poissaolot, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, paikallinen sopiminen

Kouluttajina toimii HALIn huippuasiantuntijat, neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni sekä johtava juristi Anna Hakola. Koulutuksen hintaan sisältyy aamiainen, lounas sekä iltapäiväkahvit. Ilmoittauduthan koulutukseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.3.2024.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työsuhdepäivä:

Aika: 20.3.2024 klo 9-16 (aamiaista tarjolla klo 8.30 alkaen)

Paikka: Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17

Hinta: Jäsentyönantajan edustajille 390 euroa + alv, ei-jäsentyönantajan edustajille 510 euroa + alv.

Terveyspalvelualan työsuhdepäivä:

Aika: 21.3.2024 klo 9-16 (aamiaista tarjolla klo 8.30 alkaen)

Paikka: Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17

Hinta: Jäsentyönantajan edustajille 390 euroa + alv, ei-jäsentyönantajan edustajille 510 euroa + alv.

Maksuton palkka-avoimuusinfo

Tervetuloa HALIn jäsenille tarkoitettuun maksuttomaan palkka-avoimuusinfoon, jossa Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Katja Leppänen esittelee keskeisiä asioita palkka-avoimuusdirektiivistä.

Aika: 14.3. klo 14-15

Paikka: Teams

Teams-linkki webinaariin lähetetään kaikille ilmoittautuneille viimeistään 13.3. Ilmoittauduthan tapahtumaan viimeistään 12.3. klo 23:59 mennessä.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä viestinnän asiantuntija Lyydia Laukkaseen: lyydia.laukkanen@hyvinvointiala.fi

Työyhteisön haastetilanteiden ratkaiseminen: epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Työnantajalle ja työntekijälle on työturvallisuuslaissa säädetty häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun liittyen velvollisuuksia: työnantajan on ryhdyttävä käytössään olevin keinoin toimiin tiedoksi saamansa työntekijään kohdistuvan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi, ja toisaalta, työntekijän on vältettävä tällaista toimintaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslain velvoitteita käytännönläheisesti. Koulutus antaa työkaluja tilanteiden tunnistamiseen sekä ratkaisemiseen. Kouluttajana toimii HALIn johtava juristi Anna Hakola.

Aika: 7.3.2024 klo 9–12
Paikka: TEAMS-webinaari
Hinta: jäsentyönantajan edustajalle 240 e + alv, ei-jäsentyönantajan edustajalle 360 e + alv.

Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään 5.3. klo 23:59 mennessä. Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 6.3.2024.


JÄRJESTÖJEN TYÖSUHDEPÄIVÄ
Ajankohta: 12.4.2024 klo 9–16 (aamupala klo 8.30)
Koulutusmuoto:
Kokopäivän live-koulutus
Paikkakunta: Kuopio

TYÖYHTEISÖN HAASTETILANTEIDEN RATKAISEMINEN: ALISUORIUTUMISEEN PUUTTUMINEN
Ajankohta: 18.4.2024 klo 12–15
Koulutusmuoto: TEAMS-webinaari

TYÖSUHTEEN TÄRKEIMMÄT ASIAKIRJAT
Ajankohta: 23.4.2024 klo 9–16 (aamupala klo 8.30)
Koulutusmuoto: Kokopäivän live-koulutus
Paikkakunta: Helsinki

TYÖSUOJELUPÄIVÄ
Ajankohta: 28.5.2024 klo 9–16 (aamupala klo 8.30)
Koulutusmuoto: Kokopäivän live-koulutus
Paikkakunta: Helsinki


Tilauskoulutukset

HALIn asiantuntijat tarjoavat työnantaja- ja yrityskohtaisesti räätälöityä tilauskoulutusta. Tilauskoulutuksia voidaan järjestää kohdennetusti esimerkiksi johdolle, henkilöstöhallinnolle, esihenkilöille tai palkanlaskijoille. Koulutuksen sisällöstä ja muista yksityiskohdista sovitaan aina erikseen kouluttajan kanssa. 

Tilauskoulutuksen materiaalit

Koulutuksessa kouluttaja toimittaa sähköisen materiaalin, jonka tilaaja voi jakaa koulutukseen osallistuvien omaan sisäiseen käyttöön. 

Tilauskoulutuksen tilat

Koulutus voidaan järjestää webinaarina etäyhteyksin taikka livenä tilaajan omissa tai sen järjestämissä tiloissa. Myös HALI voi hoitaa tilavarauksen, silloin laskutamme tilan varauksesta ja kahvi-/ruokatarjoilusta erikseen (hinta riippuu paikasta sekä tarjoilusta). 

Tilauskoulutuksen Hinta ja laskutus

Laskutamme jäsentyöantajalta tilauskoulutuksesta 290 euroa/tunti+alv 24% ja ei-jäsentyönantajalta 400 euroa/tunti + alv 24%. Laskutettavaa aikaa on kouluttajan kouluttamiseen käyttämä aika taukoineen pidempää ruokataukoa lukuun ottamatta. Lisäksi laskutamme koulutuksesta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten matkakulukorvaukset (esim. taksimatkat, junaliput, km-korvaukset) ja päivärahat.  

Laskutamme kurssimaksun osallistujilta jälkikäteen. 

Tilauskoulutusten sisältö

Tilauskoulutusten sisällöt on mahdollista räätälöidä vastaamaan tilaajan ajankohtaista tarvetta. Esimerkkejä teemoista, joista työoikeusasiantuntijamme kouluttavat ja valmentavat: 

 • Työehtosopimukset ja niiden tulkintakysymykset 
 • Työoikeusasiat: esim. vuosilomat, työaika, yhteistoiminta, työturvallisuus, yhteistoiminta 
 • Juridiikka esihenkilötyön ja johtamisen tukena: esim. esihenkilöiden perehdytys koulutukset, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja työsuhteen päättäminen 

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen työsuhteen päättämismekanismeista sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja ratkomiseen.  

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään seuraavat osa-alueet: oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, johtaminen ja esimiestyö, työsuhteen päättämisen juridiikkaa, arviointi ja menettely sekä päättämisperusteiden käsittely, esim. työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely jne.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-6 h.

Epäasiallisen kohtelun estäminen ja siihen puuttuminen 

Työnantajalle ja työntekijälle on työturvallisuuslaissa säädetty häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun liittyen velvollisuuksia: työnantajan on ryhdyttävä käytössään olevin keinoin toimiin tiedoksi saamansa työntekijään kohdistuvan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi, ja toisaalta, työntekijän on vältettävä tällaista toimintaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslain velvoitteita käytännön läheisesti ja se antaa työkaluja tilanteiden tunnistamiseen sekä ratkaisemiseen. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 1-3 h. 

Työsuhteen asiakirjat- valmennus 

Asiantuntijoiltamme on mahdollisuus varata räätälöityjä työsuhteen asiakirjat- valmennuksia, joissa on mahdollista käydä läpi esimerkiksi erilaisien työoikeudellisten sopimusten laatimista kuten työsuhteen päättämissopimukset, työsopimukset taikka yhteistoimintamenettelyjen dokumentaatiota.  

Valmennuksen kesto on painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Yhteistoimintalaki  

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen yhteistoimintalain peruskohdista: jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä, muutosneuvottelut ja henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa. Tavoitteena on myös antaa käytännönläheisiä vinkkejä mm. jatkuvan vuoropuhelun ja muutosneuvotteluiden toteuttamiseen.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-5 h. 

Alisuoriutumisesta pois johtaminen 

Alisuoriutumisella viitataan tilanteeseen, jossa työntekijä ei varsinaisesti laiminlyö työtehtäviään tai toimi annettujen määräysten vastaisesti, mutta ei myöskään saavuta riittävän hyvää työtulosta. Alisuoriutumistilanteet ovat usein haastavia erityisesti työsuhteen päättämisen näkökulmasta. Tilanteen, päättämisperusteen ja päättämiskynnyksen arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti ja kokonaisarvioinnin pohjalta. Tässä koulutuksessa pureudutaan alisuoriutumiseen puuttumiseen, pois johtamiseen sekä alisuoroitumiseen liittyvään oikeuskäytäntöön ja käytännön tason ohjeisiin. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Vuosiloma-asiat 

Koulutuksessa käydään läpi työehtosopimuksen ja vuosilomalain mukaiset perusasiat: vuosiloman ansainta, pituus, antaminen, siirtäminen, lisävapaapäivät, vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-3 h. 

Työsuhdepäivät

Työsuhdepäivä on HALI:n perinteinen kokopäivän koulutuspaketti, jossa käydään kattavasti läpi työoikeudellisia keskeisiä perusasioita sekä kyseessä olevan alan TES-kokonaisuudet. Niin lainsäädäntö- kuin TES-asioissa voidaan tehdä erilaisia painotuksia räätälöidysti tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 3-7 h. 

 • Johdatus työoikeuden systematiikkaan: työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, työsopimuksen tekeminen, työsuhteen ehtoja 
 • Työehtosopimus: yksityinen sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, järjestöt, ensihoito  
 • Johdatus työehtosopimuksen systematiikkaan: työehtosopimuksen tausta ja tarkoitus, työehtosopimuksen rakenne, soveltamisala 
 • Työehtosopimuksen määräyksistä: työaika, palkkausjärjestelmä, vuosilomat, poissaolot, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, paikallinen sopiminen 
Monipuoliset esihenkilövalmennukset ja -koulutukset 

Esihenkilövalmennukset ja -koulutukset on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esihenkilöille ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esihenkilöiden tukena työskentelevät HR-henkilöt. Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa esimiehelle perustyökalupakin, jonka avulla esimies pystyy välttämään ja ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana. 

Koulutus etenee työsuhteen kronologian mukaisesti, sen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 4-7 h: 

 • Johdanto: Kuinka työoikeusjärjestelmä rakentuu? Mitkä ovat työsuhteen osapuolten roolit sekä keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? 
 • Työsuhteen alkumetrit: Mitä työsopimuksen tekemisessä tulisi huomioida? Mitä työnantajan perehdyttämisvelvollisuus tarkoittaa? Milloin koeaikapurku voidaan tehdä ja miten menetellään?
 • Työsuhteen aikaiset esihenkilön keskeiset oikeudet ja velvollisuudet: Mitkä ovat esimiehen tehtävät ja rooli työnantajan edustajana? Mikä on esimiehen tärkeimmät oikeudet ja miten niitä käytetään? Mitä tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto tarkoittaa? Mitä työturvallisuudesta tulisi tietää?  
 • Ongelmatilanteisiin puuttuminen: Mihin esimiehen tulisi puuttua – tyypilliset ongelmatilanteet? Miten esimies voi puuttua? Äärimmäisenä puuttumiskeinona työsuhteen päättäminen? Milloin työsopimus voidaan päättää ja mitä ainakin tulisi huomioida? 
 • Mahdollisuus sopia ryhmätöistä, orientoivista tehtävista ja / tai tapausesimerkeistä. 

Kouluttajat

Hakola Anna

Anna Hakola

Johtava juristi, työmarkkinat

“Olen kokenut kouluttaja ja esihenkilövalmentaja. Tarjoan kuulijoille käytännönläheistä tulokulmaa työoikeuteen sekä oivalluksia elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen. Koulutusotteeni on valmentava, ja tavoitteenani on käsitellä kiperimmätkin kiemurat mahdollisimman ymmärrettävästi. Rakennan mielelläni uusia koulutuskokonaisuuksia jäsenen toiveita ja tarpeita kuunnellen. Olen saanut erityistä kiitosta selkeydestä sekä innostavasta lähestymistavastani esihenkilötyöhön, johtamiseen ja juridiikkaan.”  

Tyni Jukka-Pekka

Jukka-Pekka Tyni

Neuvottelujohtaja

”Toimin HALIssa neuvottelujohtajana. Olen kouluttanut laajasti eri aiheista, etenkin terveyspalvelualan ja sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa. Koulutustyyliäni on kuvattu keskustelevaksi, huumorintajuiseksi sekä selkeäksi.”

Söderlund Mikael

Mikael Söderlund

Juristi, työmarkkinat

”Jag har jobbat på HALI ry sedan sommaren 2019 som jurist. Till utbildningen är jag jurist/vicehäradshövding. Före detta arbete, har jag verkat som verkställande direktör, företagare och utbildare etc. på olika branscher i dryga tjugofem år. För tillfället är mitt ansvarsområde rådgivning o delvis intressebevakning inom hälso- o primärvården. Mitt modersmål är svenska men båda inhemska språken går bra när det gäller utbildningar och rådgivning. Jag utbildar gärna arbets-, kollektiv- och avtalsrättsliga frågor.

Aloitin työmarkkinajuristin tehtävät HALIssa juristina elokuussa 2019. Ennen sitä olen toiminut toimitusjohtajana ym. eri toimialajärjestöissä, yrittäjänä ja myös kouluttajana yli kaksikymmentäviisi vuotta. Nykyisiin työtehtäviini kuuluu ratkoa työsuhdeneuvonnassa yhdessä työnantajien kanssa heidän eteensä tulevia työelämään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä laidasta laitaan. Tavoitteenani on toimia käytännönläheisenä juristina, joka selvittää työoikeuden monimutkaiset lakipykälät selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Olen mukana myös edunvalvontapuolella, jossa ensisijainen kiinnostukseni on ensi- ja terveydenhoito. Koulutan mielelläni työsopimus- ja TES-asioihin sekä sopimusoikeuteen liittyviä aihepiirejä.”

Pirinen Riikka

Riikka Pirinen

Johtava juristi, työmarkkinat

”Työskentelen Hyvinvointiala HALIssa johtavana lakimiehenä. Minulla on noin 11 vuoden työkokemus työmarkkinalakimiehen tehtävässä. Minulla on vahva osaaminen työehtosopimusneuvottelutoiminnasta sekä työsuhdeneuvonta- ja erimielisyysneuvottelutoiminnasta. Lisäksi olen auskultoinnin jälkeen työskennellyt vakuutusoikeudessa esittelijänä. Koulutan mielelläni HALIn kaikista työehtosopimuksista, lainsäädäntömuutoksista tai muista työpaikan ajankohtaisista aiheista. Koulutuksissani tarkoitus on puhua selväksi työoikeuden kiemurat.” 

Hardén Niina

Niina Hardén

Juristi, työmarkkinat

”Minulla on vankka työoikeudellinen osaaminen ja monipuolisen työkokemukseni myötä koulutukseni ovat käytännönläheisiä. Pyrin esittämään hankalatkin asiat niin, että ne on helppo ymmärtää. Otteeni kouluttajana on ratkaisukeskeinen, ja haluankin koulutusteni kautta tarjota tietoa ja työkaluja moninaisiin työelämän haasteisiin. Olen saanut kouluttajana kiitosta selkeydestä ja innostavasta asenteesta. Koulutan mielelläni työoikeudesta, HALIn työehtosopimuksista ja räätälöin koulutusten aiheita joustavasti kunkin yrityksen oman tarpeen mukaan.”

Pöllänen Pinja

Pinja Pöllänen

Juristi, työmarkkinat

”Työskentelen HALIssa työmarkkinajuristina ja päivittäin ratkon yhdessä työnantajien kanssa eteen tulevia työelämään liittyviä juridisia kysymyksiä. Tavoitteenani on toimia käytännönläheisenä juristina, joka selvittää työoikeuden monimutkaiset lakipykälät selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Koulutan mielelläni esimerkiksi vuosilomaan ja työsuhteen elinkaareen liittyvistä teemoista.”


Peruutusoikeus

Osallistumisen läsnäolollisiin ja hybridimuotoisiin koulutuksiin voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Tilauskoulutuksen voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Osallistumisen webinaarimuotoisiin etäkoulutuksiin voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Jos ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan tai se perutaan kurssipäivänä, perimme koko kurssimaksun.