koulutukset ja infot

HALI kouluttaa jäseniämme monipuolisesti niin työsuhteisiin kuin viestintäänkin liittyvissä asioissa. Koulutustarjontamme kattaa maksuttomia infoja, koulutuskalenterin mukaisia sekä tilauksesta monipuolisesti työnantajakohtaisia koulutuksia ja valmennuksia.  

Tiedotamme koulutuksista jäsenkirjeissämme, jonka voit tilata täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää koulutustarjonnasta tai aikatauluista, voit laittaa viestiä osoitteeseen koulutus@hyvinvointiala.fi


Mediaviestinnän työkalupakki

Järjestöt tekevät erinomaisen tärkeää työtä, mutta miten siitä saisi kerrottua muillekin? Järjestöviestijä, tule HALIn maksuttomaan koulutukseen kuuntelemaan ja keskustelemaan, miten mediaviestintää tehdään vaikuttavasti! 

Mediaviestinnän työkalupakki on tiivis koulutus, jonka tavoitteena on antaa hyvät valmiudet toimia median parissa. Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja: 

 • Suomalainen mediakenttä 
 • Laadukkaan tiedotteen laatiminen 
 • Mediapitchauksen perusteet 
 • Haastatteluun valmistautuminen 
 • Sudenkuopat ja haastavat viestintätilanteet 

Koulutuksessa käymme läpi mediaviestinnän perusteita ja konkreettisia työskentelytapoja. Parhaan hyödyn saat koulutuksesta, jos olet viestinnän ammattilainen tai työskentelet viestinnän parissa, mutta et koe mediaviestintää vielä kovin luontevaksi tai tutuksi itsellesi. 

Kouluttajana toimii HALIn viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi, jolla on vuosien kokemus mediaviestinnästä ja kouluttamisesta.  

Ajankohta: pe 14.6.2024 kello 9–10.30 
Koulutuspaikka: Teams  

Koulutuksen loppupuolella on mahdollisuus esittää kysymyksiä, keskustella ja jakaa omia kokemuksiaan muiden osallistujien kanssa. Tilaisuutta ei tallenneta. Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään 11.6.2024.

HUOM! Koulutus on avoin kaikille HALIn jäsenille, mutta sen sisältö on suunnattu järjestöille. Jos edustat yritystä ja mietit koulutukseen ilmoittautumista, kysy lisätietoja Ilonalta.

Sammaljärvi Ilona

Ilona Sammaljärvi

Viestintäpäällikkö

044 596 5549

Lisätiedot


Tilauskoulutukset

HALIn asiantuntijat tarjoavat työnantaja- ja yrityskohtaisesti räätälöityä tilauskoulutusta. Tilauskoulutuksia voidaan järjestää kohdennetusti esimerkiksi johdolle, henkilöstöhallinnolle, esihenkilöille, viestinnälle tai palkanlaskijoille. Koulutuksen sisällöstä ja muista yksityiskohdista sovitaan aina erikseen kouluttajan kanssa. 

Tilauskoulutuksen materiaalit

Koulutuksessa kouluttaja toimittaa sähköisen materiaalin, jonka tilaaja voi jakaa koulutukseen osallistuvien omaan sisäiseen käyttöön. 

Tilauskoulutuksen tilat

Koulutus voidaan järjestää webinaarina etäyhteyksin taikka livenä tilaajan omissa tai sen järjestämissä tiloissa. Myös HALI voi hoitaa tilavarauksen, silloin laskutamme tilan varauksesta ja kahvi-/ruokatarjoilusta erikseen (hinta riippuu paikasta sekä tarjoilusta). 

Tilauskoulutuksen Hinta ja laskutus

Laskutamme jäsentyöantajalta tilauskoulutuksesta 290 euroa/tunti+alv 24% ja ei-jäsentyönantajalta 400 euroa/tunti + alv 24%. Laskutettavaa aikaa on kouluttajan kouluttamiseen käyttämä aika taukoineen pidempää ruokataukoa lukuun ottamatta. Lisäksi laskutamme koulutuksesta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten matkakulukorvaukset (esim. taksimatkat, junaliput, km-korvaukset) ja päivärahat.  

Laskutamme kurssimaksun osallistujilta jälkikäteen. 

Tilauskoulutusten sisältö

Tilauskoulutusten sisällöt on mahdollista räätälöidä vastaamaan tilaajan ajankohtaista tarvetta. Esimerkkejä teemoista, joista asiantuntijamme kouluttavat ja valmentavat: 

 • Työehtosopimukset ja niiden tulkintakysymykset 
 • Työoikeusasiat: esim. vuosilomat, työaika, yhteistoiminta, työturvallisuus, yhteistoiminta 
 • Juridiikka esihenkilötyön ja johtamisen tukena: esim. esihenkilöiden perehdytys koulutukset, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja työsuhteen päättäminen 
 • Mediaviestintä: esim. mediapitchit, laadukkaan tiedotteen laatiminen ja haastatteluun valmistautuminen
 • Someviestintä
 • Nettisivujen hyvä sisältö ja SEO-optimointi

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen työsuhteen päättämismekanismeista sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja ratkomiseen.  

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään seuraavat osa-alueet: oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, johtaminen ja esimiestyö, työsuhteen päättämisen juridiikkaa, arviointi ja menettely sekä päättämisperusteiden käsittely, esim. työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely jne.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-6 h.

Epäasiallisen kohtelun estäminen ja siihen puuttuminen 

Työnantajalle ja työntekijälle on työturvallisuuslaissa säädetty häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun liittyen velvollisuuksia: työnantajan on ryhdyttävä käytössään olevin keinoin toimiin tiedoksi saamansa työntekijään kohdistuvan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi, ja toisaalta, työntekijän on vältettävä tällaista toimintaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslain velvoitteita käytännön läheisesti ja se antaa työkaluja tilanteiden tunnistamiseen sekä ratkaisemiseen. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 1-3 h. 

Työsuhteen asiakirjat- valmennus 

Asiantuntijoiltamme on mahdollisuus varata räätälöityjä työsuhteen asiakirjat- valmennuksia, joissa on mahdollista käydä läpi esimerkiksi erilaisien työoikeudellisten sopimusten laatimista kuten työsuhteen päättämissopimukset, työsopimukset taikka yhteistoimintamenettelyjen dokumentaatiota.  

Valmennuksen kesto on painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Yhteistoimintalaki  

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen yhteistoimintalain peruskohdista: jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä, muutosneuvottelut ja henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa. Tavoitteena on myös antaa käytännönläheisiä vinkkejä mm. jatkuvan vuoropuhelun ja muutosneuvotteluiden toteuttamiseen.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-5 h. 

Alisuoriutumisesta pois johtaminen 

Alisuoriutumisella viitataan tilanteeseen, jossa työntekijä ei varsinaisesti laiminlyö työtehtäviään tai toimi annettujen määräysten vastaisesti, mutta ei myöskään saavuta riittävän hyvää työtulosta. Alisuoriutumistilanteet ovat usein haastavia erityisesti työsuhteen päättämisen näkökulmasta. Tilanteen, päättämisperusteen ja päättämiskynnyksen arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti ja kokonaisarvioinnin pohjalta. Tässä koulutuksessa pureudutaan alisuoriutumiseen puuttumiseen, pois johtamiseen sekä alisuoroitumiseen liittyvään oikeuskäytäntöön ja käytännön tason ohjeisiin. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Vuosiloma-asiat 

Koulutuksessa käydään läpi työehtosopimuksen ja vuosilomalain mukaiset perusasiat: vuosiloman ansainta, pituus, antaminen, siirtäminen, lisävapaapäivät, vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-3 h. 

Työsuhdepäivät

Työsuhdepäivä on HALI:n perinteinen kokopäivän koulutuspaketti, jossa käydään kattavasti läpi työoikeudellisia keskeisiä perusasioita sekä kyseessä olevan alan TES-kokonaisuudet. Niin lainsäädäntö- kuin TES-asioissa voidaan tehdä erilaisia painotuksia räätälöidysti tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 3-7 h. 

 • Johdatus työoikeuden systematiikkaan: työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, työsopimuksen tekeminen, työsuhteen ehtoja 
 • Työehtosopimus: yksityinen sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, järjestöt, ensihoito  
 • Johdatus työehtosopimuksen systematiikkaan: työehtosopimuksen tausta ja tarkoitus, työehtosopimuksen rakenne, soveltamisala 
 • Työehtosopimuksen määräyksistä: työaika, palkkausjärjestelmä, vuosilomat, poissaolot, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, paikallinen sopiminen 
Monipuoliset esihenkilövalmennukset ja -koulutukset 

Esihenkilövalmennukset ja -koulutukset on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esihenkilöille ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esihenkilöiden tukena työskentelevät HR-henkilöt. Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa esimiehelle perustyökalupakin, jonka avulla esimies pystyy välttämään ja ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana. 

Koulutus etenee työsuhteen kronologian mukaisesti, sen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 4-7 h: 

 • Johdanto: Kuinka työoikeusjärjestelmä rakentuu? Mitkä ovat työsuhteen osapuolten roolit sekä keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? 
 • Työsuhteen alkumetrit: Mitä työsopimuksen tekemisessä tulisi huomioida? Mitä työnantajan perehdyttämisvelvollisuus tarkoittaa? Milloin koeaikapurku voidaan tehdä ja miten menetellään?
 • Työsuhteen aikaiset esihenkilön keskeiset oikeudet ja velvollisuudet: Mitkä ovat esimiehen tehtävät ja rooli työnantajan edustajana? Mikä on esimiehen tärkeimmät oikeudet ja miten niitä käytetään? Mitä tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto tarkoittaa? Mitä työturvallisuudesta tulisi tietää?  
 • Ongelmatilanteisiin puuttuminen: Mihin esimiehen tulisi puuttua – tyypilliset ongelmatilanteet? Miten esimies voi puuttua? Äärimmäisenä puuttumiskeinona työsuhteen päättäminen? Milloin työsopimus voidaan päättää ja mitä ainakin tulisi huomioida? 
 • Mahdollisuus sopia ryhmätöistä, orientoivista tehtävista ja / tai tapausesimerkeistä. 

Kouluttajat

Työsuhdekoulutukset

Viestintäkoulutukset

Hakola Anna

Anna Hakola

Johtava juristi, työmarkkinat

“Olen kokenut kouluttaja ja esihenkilövalmentaja. Tarjoan kuulijoille käytännönläheistä tulokulmaa työoikeuteen sekä oivalluksia elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen. Koulutusotteeni on valmentava, ja tavoitteenani on käsitellä kiperimmätkin kiemurat mahdollisimman ymmärrettävästi. Rakennan mielelläni uusia koulutuskokonaisuuksia jäsenen toiveita ja tarpeita kuunnellen. Olen saanut erityistä kiitosta selkeydestä sekä innostavasta lähestymistavastani esihenkilötyöhön, johtamiseen ja juridiikkaan.”  

Pirinen Riikka

Riikka Pirinen

Johtava juristi, työmarkkinat

”Minulla on noin 11 vuoden työkokemus työmarkkinalakimiehen tehtävässä. Minulla on vahva osaaminen työehtosopimusneuvottelutoiminnasta sekä työsuhdeneuvonta- ja erimielisyysneuvottelutoiminnasta. Lisäksi olen auskultoinnin jälkeen työskennellyt vakuutusoikeudessa esittelijänä. Koulutan mielelläni HALIn kaikista työehtosopimuksista, lainsäädäntömuutoksista tai muista työpaikan ajankohtaisista aiheista. Koulutuksissani tarkoitus on puhua selväksi työoikeuden kiemurat.” 

Tyni Jukka-Pekka

Jukka-Pekka Tyni

Neuvottelujohtaja

”Toimin HALIssa neuvottelujohtajana. Olen kouluttanut laajasti eri aiheista, etenkin terveyspalvelualan ja sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa. Koulutustyyliäni on kuvattu keskustelevaksi, huumorintajuiseksi sekä selkeäksi.”

Pöllänen Pinja

Pinja Pöllänen

Juristi, työmarkkinat

”Työskentelen HALIssa työmarkkinajuristina ja päivittäin ratkon yhdessä työnantajien kanssa eteen tulevia työelämään liittyviä juridisia kysymyksiä. Tavoitteenani on toimia käytännönläheisenä juristina, joka selvittää työoikeuden monimutkaiset lakipykälät selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Koulutan mielelläni esimerkiksi vuosilomaan ja työsuhteen elinkaareen liittyvistä teemoista.”

Söderlund Mikael

Mikael Söderlund

Juristi, työmarkkinat

”Jag har jobbat på HALI ry sedan sommaren 2019 som jurist. Till utbildningen är jag jurist/vicehäradshövding. Före detta arbete, har jag verkat som verkställande direktör, företagare och utbildare etc. på olika branscher i dryga tjugofem år. För tillfället är mitt ansvarsområde rådgivning o delvis intressebevakning inom hälso- o primärvården. Mitt modersmål är svenska men båda inhemska språken går bra när det gäller utbildningar och rådgivning. Jag utbildar gärna arbets-, kollektiv- och avtalsrättsliga frågor.

Aloitin työmarkkinajuristin tehtävät HALIssa juristina elokuussa 2019. Ennen sitä olen toiminut toimitusjohtajana ym. eri toimialajärjestöissä, yrittäjänä ja myös kouluttajana yli kaksikymmentäviisi vuotta. Nykyisiin työtehtäviini kuuluu ratkoa työsuhdeneuvonnassa yhdessä työnantajien kanssa heidän eteensä tulevia työelämään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä laidasta laitaan. Tavoitteenani on toimia käytännönläheisenä juristina, joka selvittää työoikeuden monimutkaiset lakipykälät selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Olen mukana myös edunvalvontapuolella, jossa ensisijainen kiinnostukseni on ensi- ja terveydenhoito. Koulutan mielelläni työsopimus- ja TES-asioihin sekä sopimusoikeuteen liittyviä aihepiirejä.”

Sammaljärvi Ilona

Ilona Sammaljärvi

Viestintäpäällikkö

”Työskentelen HALIssa viestintäpäällikkönä. Takanani on vuosien kokemus haastavista viestintätehtävistä sote-alalla, ja olen aiemmin kouluttanut niin yritysten kuin järjestöjen henkilöstöä. Koulutuksissani viestintäteemoja lähestytään käytännönläheisesti ja pyrin aina luomaan välittömän ilmapiirin, jossa osallistujien on helppo kysyä ja kommentoida. Erityisosaamistani ovat mediaviestintä, vuorovaikutustaidot ja esiintyminen.” 

Laukkanen Amanda

Amanda Laukkanen

Viestinnän asiantuntija, elinkeinopolitiikka, jäsenviestintä

”Olen HALIn viestinnän asiantuntija. Vastuullani on elinkeinopoliittinen viestintä, avoimuusrekisteri sekä  jäsenviestintä. Minulla on kokemusta erilaisista viestintätehtävistä niin julkishallinnossa kuin yrityksissä. Koulutan mielelläni avoimuusrekisteriin, tietosuojaan ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa. Olen suorittanut myös visuaalisen markkinoinnin ammattitutkinnon, ja hyödynnän mielelläni visuaalista osaamistani myös koulutustarjonnassa.”

Laukkanen Lyydia

Lyydia Laukkanen

Viestinnän asiantuntija, työmarkkinat

”Työskentelen HALIssa viestinnän asiantuntijana. Vastuulleni kuuluu työmarkkinaviestintä sekä nettisivujen kehitys ja päivittäminen. Olen lisäksi perehtynyt tekoälyn käyttöön viestintätyössä. Koulutan mielelläni kaikesta nettisivujen kehittämiseen ja SEO-optimointiin sekä tekoälyyn ja someviestintään liittyen.”


Peruutusoikeus

Osallistumisen läsnäolollisiin ja hybridimuotoisiin koulutuksiin voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Tilauskoulutuksen voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Osallistumisen webinaarimuotoisiin etäkoulutuksiin voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Jos ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan tai se perutaan kurssipäivänä, perimme koko kurssimaksun.