koulutukset ja infot

HALI kouluttaa alan työnantajia työehtosopimusten ja työlainsäädännön sisällöstä. Koulutustarjontamme kattaa maksuttomia infoja, koulutuskalenterin mukaisia sekä tilauksesta monipuolisesti työnantajakohtaisia koulutuksia ja valmennuksia.  

Tiedotamme koulutuksista jäsenkirjeissämme, jonka voit tilata täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää koulutustarjonnasta tai aikatauluista, voit laittaa viestiä osoitteeseen koulutus@hyvinvointiala.fi


Tulossa olevat koulutukset ja infot 2023 

Esihenkilön työoikeuspäivä 10.5.2023 klo 9-16

Parhaat työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät. Esihenkilö on usein henkilöstöasioissa avainasemassa ja siksi esihenkilöiden osaamiseen panostaminen on kustannustehokas tapa onnistua työnantajana ja välttää kalliiksi tulevia sudenkuoppia.

Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa esihenkilölle perustyökalupakin, jonka avulla esihenkilö pystyy ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana. Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä ja koulutusote on vuorovaikutteinen sekä valmentava. Esihenkilön työoikeuspäivä on suunnattu erityisesti esihenkilöille ja johtajille, mutta koulutuksesta hyötyvät myös esihenkilöiden tukena työskentelevät HR-henkilöt. Kouluttajina toimivat HALIn johtava juristi Anna Hakola ja juristi Niina Hardén.

Johdanto

 • Juridiset lähtökohdat, työoikeusjärjestelmän perusteet
 • Juridiset raamit esihenkilötyölle
 • Esihenkilön kaksoisrooli: työnantajan edustaja ja työntekijä

Työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

 • Esihenkilön keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Työsuhteen elinkaari – nostoja

Työsuhteen alku: rekrytointi ja työsopimuksen tekeminen

 • Rekrytointi ja työhönotto
 • Työsopimuksen tekeminen, erilaiset työsopimukset ja ehdot
 • Koeaikaehto, koeaikapurku

Työsuhteen kestäessä ja työsuhteen päättäminen

 • Poissaolot
 • Puuttuminen ongelmatilanteisiin
 • Työsuhteen päättäminen

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.4. Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa Scandic Parkissa 10.5. klo 9-16.

Mukaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta. Koulutus toteutetaan jo ilmoittautuneita on vähintään 10. Koulutuksen hinta on jäsentyönantajan edustajalle 390 euroa + alv 24%, ei-jäsentyönantajan edustajalle 510 euroa + alv 24%.

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.

Lisätietoja kouluttajilta: anna.hakola@hyvinvointiala.fi ja niina.harden@hyvinvointiala.fi


Tilauskoulutukset

HALIn asiantuntijat tarjoavat työnantaja- ja yrityskohtaisesti räätälöityä tilauskoulutusta. Tilauskoulutuksia voidaan järjestää kohdennetusti esimerkiksi johdolle, henkilöstöhallinnolle, esihenkilöille tai palkanlaskijoille. Koulutuksen sisällöstä ja muista yksityiskohdista sovitaan aina erikseen kouluttajan kanssa. 

Tilauskoulutuksen materiaalit

Koulutuksessa kouluttaja toimittaa sähköisen materiaalin, jonka tilaaja voi jakaa koulutukseen osallistuvien omaan sisäiseen käyttöön. 

Tilauskoulutuksen tilat

Koulutus voidaan järjestää webinaarina etäyhteyksin taikka livenä tilaajan omissa tai sen järjestämissä tiloissa. Myös HALI voi hoitaa tilavarauksen, silloin laskutamme tilan varauksesta ja kahvi-/ruokatarjoilusta erikseen (hinta riippuu paikasta sekä tarjoilusta). 

Tilauskoulutuksen Hinta ja laskutus

Laskutamme jäsentyöantajalta tilauskoulutuksesta 240 euroa/tunti+alv 24% ja ei-jäsentyönantajalta 335 euroa/tunti + alv 24%. Laskutettavaa aikaa on kouluttajan kouluttamiseen käyttämä aika taukoineen pidempää ruokataukoa lukuun ottamatta. Lisäksi laskutamme koulutuksesta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten matkakulukorvaukset (esim. taksimatkat, junaliput, km-korvaukset) ja päivärahat.  

Laskutamme kurssimaksun osallistujilta jälkikäteen. 

Tilauskoulutusten sisältö

Tilauskoulutusten sisällöt on mahdollista räätälöidä vastaamaan tilaajan ajankohtaista tarvetta. Esimerkkejä teemoista, joista työoikeusasiantuntijamme kouluttavat ja valmentavat: 

 • Työehtosopimukset ja niiden tulkintakysymykset 
 • Työoikeusasiat: esim. vuosilomat, työaika, yhteistoiminta, työturvallisuus, yhteistoiminta 
 • Juridiikka esihenkilötyön ja johtamisen tukena: esim. esihenkilöiden perehdytys koulutukset, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja työsuhteen päättäminen 

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen 

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen työsuhteen päättämismekanismeista sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja ratkomiseen.  

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään seuraavat osa-alueet: oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, johtaminen ja esimiestyö, työsuhteen päättämisen juridiikkaa, arviointi ja menettely sekä päättämisperusteiden käsittely, esim. työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely jne.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-6 h. 

Epäasiallisen kohtelun estäminen ja siihen puuttuminen 

Työnantajalle ja työntekijälle on työturvallisuuslaissa säädetty häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun liittyen velvollisuuksia: työnantajan on ryhdyttävä käytössään olevin keinoin toimiin tiedoksi saamansa työntekijään kohdistuvan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi, ja toisaalta, työntekijän on vältettävä tällaista toimintaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslain velvoitteita käytännön läheisesti ja se antaa työkaluja tilanteiden tunnistamiseen sekä ratkaisemiseen. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 1-3 h. 

Monipuoliset esihenkilövalmennukset ja -koulutukset 

Esihenkilövalmennukset ja -koulutukset on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esihenkilöille ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esihenkilöiden tukena työskentelevät HR-henkilöt. Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa esimiehelle perustyökalupakin, jonka avulla esimies pystyy välttämään ja ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana. 

Koulutus etenee työsuhteen kronologian mukaisesti, sen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 4-7 h: 

 • Johdanto: Kuinka työoikeusjärjestelmä rakentuu? Mitkä ovat työsuhteen osapuolten roolit sekä keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? 
 • Työsuhteen alkumetrit: Mitä työsopimuksen tekemisessä tulisi huomioida? Mitä työnantajan perehdyttämisvelvollisuus tarkoittaa? Milloin koeaikapurku voidaan tehdä ja miten menetellään? 
 • Työsuhteen aikaiset esihenkilön keskeiset oikeudet ja velvollisuudet: Mitkä ovat esimiehen tehtävät ja rooli työnantajan edustajana? Mikä on esimiehen tärkeimmät oikeudet ja miten niitä käytetään? Mitä tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto tarkoittaa? Mitä työturvallisuudesta tulisi tietää? 
 • Ongelmatilanteisiin puuttuminen: Mihin esimiehen tulisi puuttua – tyypilliset ongelmatilanteet? Miten esimies voi puuttua? Äärimmäisenä puuttumiskeinona työsuhteen päättäminen? Milloin työsopimus voidaan päättää ja mitä ainakin tulisi huomioida? 
 • Mahdollisuus sopia ryhmätöistä, orientoivista tehtävista ja / tai tapausesimerkeistä. 
Työsuhteen asiakirjat- valmennus 

Asiantuntijoiltamme on mahdollisuus varata räätälöityjä työsuhteen asiakirjat- valmennuksia, joissa on mahdollista käydä läpi esimerkiksi erilaisien työoikeudellisten sopimusten laatimista kuten työsuhteen päättämissopimukset, työsopimukset taikka yhteistoimintamenettelyjen dokumentaatiota.  

Valmennuksen kesto on painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Yhteistoimintalaki  

Koulutuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen yhteistoimintalain peruskohdista: jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä, muutosneuvottelut ja henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa. Tavoitteena on myös antaa käytännönläheisiä vinkkejä mm. jatkuvan vuoropuhelun ja muutosneuvotteluiden toteuttamiseen.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-5 h. 

Alisuoriutumisesta pois johtaminen 

Alisuoriutumisella viitataan tilanteeseen, jossa työntekijä ei varsinaisesti laiminlyö työtehtäviään tai toimi annettujen määräysten vastaisesti, mutta ei myöskään saavuta riittävän hyvää työtulosta. Alisuoriutumistilanteet ovat usein haastavia erityisesti työsuhteen päättämisen näkökulmasta. Tilanteen, päättämisperusteen ja päättämiskynnyksen arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti ja kokonaisarvioinnin pohjalta. Tässä koulutuksessa pureudutaan alisuoriutumiseen puuttumiseen, pois johtamiseen sekä alisuoroitumiseen liittyvään oikeuskäytäntöön ja käytännön tason ohjeisiin. 

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-4 h. 

Vuosiloma-asiat 

Koulutuksessa käydään läpi työehtosopimuksen ja vuosilomalain mukaiset perusasiat: vuosiloman ansainta, pituus, antaminen, siirtäminen, lisävapaapäivät, vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 2-3 h. 

Työsuhdepäivät 

Työsuhdepäivä on HALI:n perinteinen kokopäivän koulutuspaketti, jossa käydään kattavasti läpi työoikeudellisia keskeisiä perusasioita sekä kyseessä olevan alan TES-kokonaisuudet. Niin lainsäädäntö- kuin TES-asioissa voidaan tehdä erilaisia painotuksia räätälöidysti tilaajan toiveiden mukaan.  

Koulutuksen kesto on mahdollista räätälöidä painotuksista riippuen on n. 3-7 h. 

 • Johdatus työoikeuden systematiikkaan: työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, työsopimuksen tekeminen, työsuhteen ehtoja 
 • Työehtosopimus: yksityinen sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, järjestöt, ensihoito  
 • Johdatus työehtosopimuksen systematiikkaan: työehtosopimuksen tausta ja tarkoitus, työehtosopimuksen rakenne, soveltamisala 
 • Työehtosopimuksen määräyksistä: työaika, palkkausjärjestelmä, vuosilomat, poissaolot, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, paikallinen sopiminen 

Kouluttajat

Hakola Anna

Anna Hakola

Johtava juristi, työmarkkinat

“Olen kokenut kouluttaja ja esihenkilövalmentaja. Tarjoan kuulijoille käytännönläheistä tulokulmaa työoikeuteen sekä oivalluksia elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen. Koulutusotteeni on valmentava, ja tavoitteenani on käsitellä kiperimmätkin kiemurat mahdollisimman ymmärrettävästi. Rakennan mielelläni uusia koulutuskokonaisuuksia jäsenen toiveita ja tarpeita kuunnellen. Olen saanut erityistä kiitosta selkeydestä sekä innostavasta lähestymistavastani esihenkilötyöhön, johtamiseen ja juridiikkaan.”  

Pöllänen Pinja

Pinja Pöllänen

Juristi, työmarkkinat

”Aloitin työmarkkinajuristin tehtävät HALIssa syyskuussa 2022. Työtehtäviini kuuluu työsuhdeneuvonnan kautta päivittäin ratkoa yhdessä työnantajien kanssa heidän eteensä tulevia elävän elämän työelämään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tavoitteenani on toimia käytännönläheisenä juristina, joka selvittää työoikeuden monimutkaiset lakipykälät selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Koulutan mielelläni vuosiloma-asioista sekä työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista.” 

Tyni Jukka-Pekka

Jukka-Pekka Tyni

Neuvottelujohtaja

Mänttäri Tuomas

Tuomas Mänttäri

Työmarkkinajohtaja

”Toimin HALIn työmarkkinajohtajana. HALI aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa, kun yksityisen sosiaalialan ja terveysalan työnantajaliitot yhdistivät voimansa. Olen aloittanut työmarkkinaurani aikanaan Liiketyönantajain keskusliitossa vuonna 1989. Olen hoitanut työehtosopimusneuvotteluita muun muassa pankki-, museo-, sosiaali- ja terveysaloilla. Nykyisin koulutan lähinnä sosiaalipalvelualan TES-asioita. Koulutusotettani on kuvattu selkeäksi ja kuulijat huomioonottavaksi.” 

Pirinen Riikka

Riikka Pirinen

Johtava juristi, työmarkkinat

”Työskentelen Hyvinvointiala HALIssa johtavana lakimiehenä. Minulla on noin 11 vuoden työkokemus työmarkkinalakimiehen tehtävässä. Minulla on vahva osaaminen työehtosopimusneuvottelutoiminnasta sekä työsuhdeneuvonta- ja erimielisyysneuvottelutoiminnasta. Lisäksi olen auskultoinnin jälkeen työskennellyt vakuutusoikeudessa esittelijänä. Koulutan mielelläni HALIn kaikista työehtosopimuksista, lainsäädäntömuutoksista tai muista työpaikan ajankohtaisista aiheista. Koulutuksissani tarkoitus on puhua selväksi työoikeuden kiemurat.” 

Hardén Niina

Niina Hardén

Juristi, työmarkkinat

Minulla on vankka työoikeudellinen osaaminen ja monipuolisen työkokemukseni myötä koulutukseni ovat käytännönläheisiä. Pyrin esittämään hankalatkin asiat niin, että ne on helppo ymmärtää. Otteeni kouluttajana on ratkaisukeskeinen, ja haluankin koulutusteni kautta tarjota tietoa ja työkaluja moninaisiin työelämän haasteisiin. Olen saanut kouluttajana kiitosta selkeydestä ja innostavasta asenteesta. Koulutan mielelläni työoikeudesta, HALIn työehtosopimuksista ja räätälöin koulutusten aiheita joustavasti kunkin yrityksen oman tarpeen mukaan.


Peruutusoikeus

Osallistumisen läsnäolollisiin ja hybridimuotoisiin koulutuksiin voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Tilauskoulutuksen voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Osallistumisen webinaarimuotoisiin etäkoulutuksiin voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme perumisesta 50 % kurssimaksusta + alv 24 %.

Jos ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan tai se perutaan kurssipäivänä, perimme koko kurssimaksun.