HALIn jäsenenä saat:

Edunvalvontaa

 • Toimialaedunvalvontaa elinkeinopoliittisissa ja työmarkkinapoliittisissa asioissa
 • Mahdollisuus vaikuttaa osallistumalla HALIn taustaryhmiin
 • Tutkimustietoa, jota voit itse hyödyntää omassa edunvalvonnassasi

Neuvontaa ja apua

 • Neuvontaa ja tukea koskien alan edunvalvonta-asioita tai viestintää
 • Asiantuntevaa ja maksutonta lakiasiainneuvontaa työsuhdeasioissa ja työehtosopimusten tulkinnassa
 • Apua työsuhde-erimielisyyksien ratkaisemisessa sekä neuvotteluissa työntekijäliittojen kanssa
 • Kohtuuhintaista apua oikeudenkäyntien hoidossa

Materiaaleja jäsenille

 • Mahdollisuus osallistua ilmaisiin tai jäsenhinnalla tarjottaviin koulutuksiin
 • Julkaisuja ja muuta materiaalia
 • Uutiskirje noin kerran viikossa
 • Työehtosopimus

Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot ja yhteyshenkilöt jäsenrekisteriin osoitteeseen jasenrekisteri@ek.fi


Hyvinvointiala Hali ry:n säännöt

HALIn jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua. Jäsenmaksu määräytyy prosentuaalisena osuutena joko jäsenen edeltävän kalenterivuoden aikana maksamien palkkojen yhteissumman perusteella tai jäsenen edeltävän kalenterivuoden liikevaihdon perusteella tai yhdistelmänä edellä mainituista perusteista.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat seuraavat:

 • 0,093% palkkasumman alle 500 000€ osalta
 • 0,088% palkkasumman 500 000 – 7 500 000€ osalta
 • 0,082% palkkasumman 7 500 000 ylittävältä osalta

Minimijäsenmaksu 350€. Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

EK:n jäsenmaksu pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. Jos yritys kuuluu useampaan jäsenliittoon, minimimaksu on 25 euroa kunkin liiton osalta.

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.


Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeemme on avoin kaikille kiinnostuneille. Tiedotamme jäsenkirjeissämme HALIn toiminnasta sekä jäseniimme liittyvistä ajankohtaisista aiheista.Jäikö kysyttävää?

Ota yhteyttä Ullaan, hän kertoo jäsenyydestä mielellään lisää!

Perämäki Ulla

Ulla Perämäki

Hallinnon asiantuntija, toimitusjohtajan avustaja, jäsenyyteen liittyvät asiat

050 462 2743

Lisätiedot