Vastuullinen hyvinvointiala

Yksityiset tuottavat yli neljänneksen kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan yli 100 000 ammattilaista palvelevat suomalaisia jokaisessa maakunnassa ja kunnassa.

Yksityisen hyvinvointialan yritykset ja järjestöt maksoivat yhteisöveroja noin 156 miljoonaa euroa vuonna 2021. Koko verojalanjälki oli 3,7 miljardia.

Palveluntuottajia ja muita sote-alan toimijoita on lähes 50 000, ja niillä on yhteensä 23 000 toimipaikkaa. Suurin osa näistä on järjestöjä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Yksityisen hyvinvointialan tavoitteena on turvata kansalaisille tarpeen mukaiset, toimivat ja laadukkaat palvelut ilman kohtuutonta jonottamista ja kohtuulliseen hintaan.

Kaikki yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat luvan- ja ilmoituksenvaraisia ja viranomaisten valvomia.

Kaikki Suomessa toimivat yksityisen sektorin sosiaali- ja terveysalan yritykset maksava veronsa Suomeen.

Hyvinvointialan yritykset ja järjestöt  tekevät arjessaan jatkuvaa työtä hoidon laadun ja asiakaspalvelunsa kehittämiseksi. Organisaatiot tuovat markkinoille uusia tapoja palvella asiakkaita kustannustehokkaasti ja parasta hoivaa ja hoitoa tarjoten.

Yksityisellä sektorilla on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkeä rooli. Julkisen ja yksityisen sektorin ennakkoluulottomalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti.

Tehokkaasti tuotetut palvelut ovat veronmaksajan etu. Vastuullinen verovarojen käyttö edellyttää, että julkisen palvelutuotannon kustannukset ovat läpinäkyviä ja hinnat vertailtavissa.

Hyvinvointiala haluaa kehittää suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa suuntaan, jossa resurssit käytetään järkevästi ja kustannustehokkaasti.