Vastuullinen hyvinvointiala

Yksityiset tuottavat yli neljänneksen kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan yli 100 000 ammattilaista toimivat Suomen jokaisessa maakunnassa ja kunnassa.

Yksityisen hyvinvointialan yritykset ja järjestöt maksoivat yhteisöveroja noin 162 miljoonaa euroa vuonna 2022. Koko verojalanjälki oli yli 3,5 miljardia.

Yksityisen hyvinvointialan tavoitteena on turvata ihmisille tarpeen mukaiset, toimivat ja laadukkaat palvelut ilman kohtuutonta jonottamista. Hyvinvointialan yritykset ja järjestöt tekevät arjessaan jatkuvaa työtä hoidon laadun ja asiakaspalvelunsa kehittämiseksi. Organisaatiot tuovat markkinoille uusia tapoja palvella asiakkaita kustannustehokkaasti ja parasta hoivaa ja hoitoa tarjoten.

Tehokkaasti tuotetut palvelut ovat veronmaksajan etu. Vastuullinen verovarojen käyttö edellyttää, että julkisen palvelutuotannon kustannukset ovat läpinäkyviä ja hinnat vertailtavissa. HALI haluaa kehittää suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa suuntaan, jossa resurssit käytetään järkevästi ja kustannustehokkaasti.