Kilpailu kannustaa tuottavuuteen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat yli puolet kuntien julkisista menoista. Parhaillaan valmistelussa olevan sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen, toimintatapojen kehittäminen, tuottavuuden lisääminen sekä sote-kustannusten nousun hillintä.

Sote-uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Kustannuksen kasvua on tavoitteena taittaa 3 miljardilla eurolla sote-uudistuksen myötä.

Tervettä kilpailua tarvitaan myös hyvinvointialalla

Terve kilpailu edistää parhaita käytettävissä olevia toimintatapoja ja luo innovaatioita. Kilpailun avulla on mahdollista saavuttaa tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempaa palvelua. Toimivat markkinat kehttävät palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Hyötyjiä ovat ensisijaisesti palveluita käyttävät asiakkaat.

Vaikka hyvinvointialan markkinoita avataan kilpailulle, kuuluu valta palveluiden järjestämisestä ja järjestelmän hallinnoinnista julkiselle taholle. Järjestelmää rahoitetaan, säännellään, ohjataan ja valvotaan julkisesti.

Palveluiden hinnoittelu läpinäkyväksi

Kilpailulakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Tarvetta kilpailuneutraliteettisääntelyn terävöittämiseen on osoitettu myös sosiaali- ja terveysalan osalta esimerksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) alaa koskevissa raporteissa.

Jatkossa KKV:llä tulee olemaan aikaisempaa suurempi rooli markkinaperusteisen hinnoittelun ja julkisten hankintojen toteuttamisen valvonnassa. Kilpailulaki antaa KKV:lle mahdollisuuden puuttua tilanteeseen, jos julkinen toimija vääristää menettelyllään tai toimintansa rakenteella kilpailua (esimerkiksi ei-markkinaperusteinen ja alihintainen hinnoittelu). Lisäksi kuntalaki velvoittaa kunnat yhtiöittämään toimintansa kilpailuilla markkinoilla. Myös silloin kun laki suo mahdollisuuden poiketa kilpailuttamisvelvoitteesta, on kunnan hinnoiteltava palvelunsa markkinaperusteisesti.

Hankintasääntelyn noudattamisen valvonta

Eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymän hankintalain mukaan saa Kilpailu ja kuluttajavirasto toimivallan valvoa hankintalainsäädännön noudattamista. KKV:oon tullaan perustamaan erillinen yksikkö tehtävää hoitamaan. KKV voi puuttua esimerkiksi lain kanssa ristiriidassa oleviin suorahankintoihin tai muihin menettelytapavirheisiin.