Selvitys hoivan kustannuksista

hoivakotien kustannukset läpinäkyviksi

Hyvinvointiala HALI ry selvittää julkisen tuotannon kustannuksia tehostetussa palveluasumisessa. Laskelmia on tehty kymmenistä Suomen kunnista ja kuntayhtymistä hyödyntäen julkisia tietoja. Tulokset on koottu tälle sivustolle.

Julkaisemme vuoden 2022 laskelmia osissa. Tampereen ja Nokian vuoden 2022 tiedot löytyvät jo nettisivuilta. Ne, ja kaikki vuoden 2020 ja 2021 selvitykset löydät oikealla olevasta valikosta kunta/kaupunki- tai hyvinvointiyhtymäkohtaisesti.


Hyvinvointialueet vastaavat hoivapalveluiden järjestämisestä, mutta varsinaisen palvelun ne voivat joko tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suomen tasolla yli 50 prosenttia hoivasta on yksityisten palveluntarjoajien tuottamaa.

Väestö ikääntyy, ja tarve ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan lisääntyy. Jotta voidaan turvata jokaiselle ansaitsemansa hoito jatkossakin, tarvitsee Suomen järjestelmä muutosta.


Julkisesti tuotettujen palvelujen kustannukset tulee avata

Hyvinvointialueiden tulee selvittää itse tuottamiensa palvelujen todelliset kustannukset. Kun julkisesti tuotettujen sote-palvelujen kustannukset ovat selvillä, voidaan yksityisille palveluntuottajille maksettava korvaus asettaa oikean suuruiseksi.

Palveluja tuottamaan pitää aina valita paras taho. Se voi olla esimerkiksi yritys, järjestö tai hyvinvointialue. Parhaan tuottajan löytämiseksi hyvinvointialueiden tulee vertailla vaihtoehtoja ja vertailun pitää perustua todennettuun tietoon. Hyvinvointialueelle koituva kustannus on yksi keskeinen vertailukriteeri.

Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa – sekä yksityisellä että julkisella puolella. HALIn tavoitteena on saada julkinen hoivatuotanto läpinäkyväksi ja edistää parhaiden toimintatapojen käyttöönottoa. Kaikilla vanhuksilla pitää olla oikeus hyvään hoivaan.


Lisätiedot

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Väliaikainen toimitusjohtaja, Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot

Kanerva Tiina

Tiina Kanerva

Ekonomisti

041 731 0678

Lisätiedot