Selvitys hoivan kustannuksista

hoivakotien kustannukset läpinäkyviksi

Hyvinvointiala HALI ry selvittää julkisen tuotannon kustannuksia ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Tavoitteenamme on edistää kustannusten läpinäkyvyyttä ja tietoon perustuvien päätösten tekemistä. Laskelmia on tehty kymmenistä Suomen kunnista ja kuntayhtymistä hyödyntäen julkisia tietoja. Tulokset on koottu tälle sivustolle.

Selvityksessämme omasta palvelutuotannosta koituvia kustannuksia on verrattu siihen kustannukseen, joka hyvinvointialueelle koituu ostopalveluiden hyödyntämisestä. Vertailussa on mukana kaikki ne kustannuserät, jotka yksityisen palveluntuottajan tulee kattaa voidakseen tarjota hyvinvointialueelle ikäihmisten ympärivuorokautista palveluasumista.


Ikäihmisten hoiva julkisella yli kolmanneksen kalliimpaa

Vuoden 2022 laskelmiin perustuva selvitys on valmistunut. Selvityksessä on laskettu ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannuksia kaikkiaan 14 kuntayhtymän tai kaupungin alueelta. Otanta kattoi noin 1,8 miljoonaa hoivavuorokautta ja 110 hoivakotia. Selvityksestä käy ilmi, että julkisen itse tuottama hoiva oli keskimäärin 33 % kalliimpaa.


Hyvinvointialueet vastaavat hoivapalveluiden järjestämisestä, mutta varsinaisen palvelun ne voivat joko tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suomen tasolla yli 50 prosenttia ympärivuorokautisesta palveluasumisesta on yksityisten palveluntarjoajien tuottamaa.


Julkisesti tuotettujen palvelujen kustannukset tulee avata

Hyvinvointialueiden tulee selvittää itse tuottamiensa palvelujen todelliset kustannukset. Kun julkisesti tuotettujen sote-palvelujen kustannukset ovat selvillä, voidaan yksityisille palveluntuottajille maksettava korvaus asettaa oikean suuruiseksi. Vain huolellisilla, kustannustietoisuuteen ja laatuun perustuvilla päätöksillä pystymme turvaamaan riittävät palvelut.

Palveluja tuottamaan pitää aina valita paras taho. Se voi olla esimerkiksi yritys, järjestö tai hyvinvointialue. Parhaan tuottajan löytämiseksi hyvinvointialueiden tulee vertailla vaihtoehtoja ja vertailun pitää perustua todennettuun tietoon. Hyvinvointialueelle koituva kustannus on yksi keskeinen vertailukriteeri.

Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa – sekä yksityisellä että julkisella puolella. HALIn tavoitteena on saada julkinen hoivatuotanto läpinäkyväksi ja edistää parhaiden toimintatapojen käyttöönottoa. Kaikilla vanhuksilla pitää olla oikeus hyvään hoivaan.


Lisätiedot

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Väliaikainen toimitusjohtaja, Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot