Selvitys hoivan kustannuksista

hoivakotien kustannukset läpinäkyviksi

Hyvinvointiala HALI ry selvittää julkisen tuotannon kustannuksia tehostetussa palveluasumisessa. Laskelmia on tehty kymmenistä Suomen kunnista ja kuntayhtymistä hyödyntäen julkisia tietoja. Tulokset on koottu tälle sivustolle.

Vuoden 2021 kustannukset ovat selvillä seuraavista kunnista tai kuntayhtymistä: Turku, Espoo, Tampere, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote), Pori, Rovaniemi, Jyväskylä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Oulu, Nokia ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote).


Hyvinvointialueet vastaavat hoivapalveluiden järjestämisestä, mutta varsinaisen palvelun ne voivat joko tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suomen tasolla yli 50 prosenttia hoivasta on yksityisten palveluntarjoajien tuottamaa.

Väestö ikääntyy, ja tarve ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan lisääntyy. Jotta voidaan turvata jokaiselle ansaitsemansa hoito jatkossakin, tarvitsee Suomen järjestelmä muutosta.


Julkinen puoli alihinnoittelee palvelut

Palvelutuotantotapojen kustannukset on saatava läpinäkyviksi, jotta hinta- ja laatuvertailua on mahdollista tehdä. Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa – sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Tällä hetkellä julkisen järjestäjän (hyvinvointialue, aiemmin kunta) omien yksiköiden palvelun kokonaiskustannusta on vaikea laskea, sillä toiminta ei ole läpinäkyvää. Siksi vertailu yksityisen palveluntuottajan kanssa on usein mahdotonta.

HALIn tavoitteena on saada julkinen hoivatuotanto läpinäkyväksi ja edistää parhaiden toimintatapojen käyttöönottoa. Kaikilla vanhuksilla pitää olla oikeus hyvään hoivaan.

Lisätiedot

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot

Kanerva Tiina

Tiina Kanerva

Ekonomisti

041 7310678

Lisätiedot