Selvitys vanhusten hoivajonoista

Hoivajonot ovat laittoman pitkiä

Mistä on kyse?

Lain mukaan ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Tällä hetkellä moni vanhus odottaa hoivakotipaikkaa liian pitkään. 

HALI selvitti hyvinvointialueiden jonotilannetta vuoden 2023 loppupuolikkaasta. 

Sosiaalihuoltolaki 45 §:

Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta.


Vanhukset joutuvat odottamaan hoivaa laittoman pitkissä jonoissa 

Jopa 17 hyvinvointialueella oli asiakkaita, joilla 3 kuukauden odotusaika ylittyi ilman lainmukaista perustetta. 

14 hyvinvointialueella odotusajat ovat kasvaneet ensimmäisestä vuosipuolikkaasta. 


Odotusaikojen laskentaan saatava yhtenäinen malli 

Alueiden tavat raportoida odotusaikoja vaihtelevat, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Myös se, mistä hetkestä odotusaika katsotaan alkaneeksi, vaihtelee. 

HALIn teettämän kyselyn mukaan 94 % hyvinvointialueista toivoo STM:n ohjeistavan odotusajoille yhtenäisen laskentatavan. 

Lisätiedot

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot