Selvitys vanhusten hoivajonoista

Hoivajonot ovat laittoman pitkiä

Lain mukaan tehostetun palveluasumisen paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Tällä hetkellä moni vanhus odottaa hoivakotipaikkaa liian pitkään.

HALIn selvityksen mukaan yli puolet kunnista ja kuntayhtymistä aloittaa odotusajan laskennan vasta myönteisestä palvelupäätöksestä. Odotusaikaan ei siis lasketa mukaan sitä aikaa, joka kestää prosessin aloittamisessa tai palvelutarpeen arvioinnissa. Tässä vaiheessa takana voi olla jo useamman kuukauden odotus.

HALI selvitti tehostetun palveluasumisen odotusaikoja 29 kunnasta ja kuntayhtymästä, jotka kattavat yhteensä 80 kunnan alueen. Kokosimme kuntakohtaiset tiedot alle. Tutustu kuntien tilanteeseen ja hyödynnä tarjoamamme tieto.

Sosiaalihuoltolaki 45 §:

Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta.

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.Lisätietoja

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Väliaikainen toimitusjohtaja, Johtaja, hoiva ja osaaminen

040 868 0980

Lisätiedot