Selvitykset

Hyvinvointiala HALI ry tekee laajoja selvityksiä muun muassa vanhusten hoivajonoista, varhaiskasvatuksen ja hoivan kustannuksista sekä hoitotakuun toteutumisesta. HALIn visiona on, että jokaisella on sujuva pääsy hyvään hoivaan, hoitoon ja muihin sote-palveluihin. Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin kaikkien resurssien hyödyntämistä sekä keskittymistä palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen.