Selvitykset

Hyvinvointiala HALI ry tekee laajoja selvityksiä muun muassa vanhusten hoivajonoista, hoivan kustannuksista sekä hoitotakuun toteutumisesta. HALIn visiona on, että jokaisella on sujuva pääsy hyvään hoivaan, hoitoon ja muihin sote-palveluihin. Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin kaikkien resurssien hyödyntämistä sekä keskittymistä palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen.