Hyvinvointiala HALI ry järjesti jäsenilleen keväällä 2021 kilpailun hyvistä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden käytännöistä. Erinomaisista vastauksista valittiin kolme voittajaa, joista yksi on tamperelainen Treili Oy.

Voittajavastauksessaan Treili kertoi Varpu-työryhmänsä toiminnasta.

− Varpu-työryhmä on varhaisen puuttumisen toimintaa työolojen kehittämiseksi yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on, että yhteistoimintaa toteutettaisiin aktiivisemmin ja säännöllisesti avoimella vuoropuhelulla työnantajan ja työntekijöiden välillä, kertoo Treili Oy:n toimitusjohtaja Leena Lehtonen.

Aiemmin Treilillä on ollut käytössä YT-toimikunta, työsuojelutoimikunta sekä lakisääteiset hygieniavastaavien sekä ympäristövastaavien tehtävät. Nämä elimet on kuitenkin koettu muodollisiksi ja irralliseksi arkityöstä ja työn kehittämisestä. Varpu-ryhmän tarkoituksena on ollut terävöittää työyhteisöä, parantaa työoloja ja kehittää organisaatiota.

Toimitusjohtaja Lehtonen kertoo, että Varpu-työryhmä muodostuu viidestä työnantajan ja viidestä työntekijän edustajasta. Työntekijäpuolelta mukana on luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä avoimella haulla haetut vapaaehtoiset työntekijät. Varpu-työryhmässä toimiville maksetaan erityistekijälisää, ja heille on korvamerkitty työaikaa työryhmän asioiden hoitamiseen joka kuukausi.

− Treilillä on aito halu ja tahtotila kehittää työhyvinvointia yhdessä työntekijöiden kanssa. Työryhmän tarkoituksena on saada todellista muutosta ja sitouttaa työntekijöitä mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa positiivista on, että työryhmään on ollut runsaasti hakijoita. Työntekijät uskovat siihen, että ryhmässä voi vaikuttaa.

− Viimeisen kahden vuoden aikana hyviä kokemuksia on saatu runsaasti, vaikka opettelua vielä onkin. Tärkeintä olisi saada työntekijät hyödyntämään varpulaisia mahdollisimman hyvin. Toimitusjohtajan näkökulmasta suurin haaste on, että vaikka tahtotila on kuulla työntekijöitä ja kehittää suuntaa yhteisen hyvän eteen, välillä pitää tehdä päätöksiä, joissa kaikkien toiveet eivät toteudu. Haasteena on avata tätä työntekijöille, ja se vaatiikin suurinta opettelua vielä, Lehtonen painottaa.

Syvä vuoropuhelu ja rehellisyys keskeisessä roolissa

Suurin työn alla oleva Varpu-työryhmän tehtäväkokonaisuus tänä vuonna on työntekijöiden palkitsemisjärjestelmä. Varpussa keskustellaan yhdessä siitä, mistä työntekijät toivovat saavansa palkkiota tai kannustusta työnantajalta. Yhteisten keskustelujen lopputuloksena muodostetaan Treilin kannustusjärjestelmä.

Varpun avulla on saatu käyttöön myös kulttuuri- ja liikuntasetelikäytäntö, josta aloite tuli työntekijäpuolelta. Työryhmän on koettu saavan todellisia parannuksia aikaan työhyvinvoinnin eteen.

− Hienoa porukassamme Treilillä on työntekijöiden rohkeus ja rehellisyys. Tämä on tärkeää, jotta pystytään muuttamaan yhtään mitään, Lehtonen korostaa.

Hän suosittelee lämpimästi vastaavan työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan keskittyvän ryhmän perustamista myös muissa sote-alan organisaatioissa.

− Tärkeintä on käydä yhdessä tärkeitä asioita läpi. Jatkuva vuoropuhelu ja avoin keskustelukulttuuri korostuvat tulevaisuudessa, myös yt-laki ohjaa siihen suuntaan. Muodollinen yhteistoiminta ei riitä, sillä jos halutaan oikeasti kehittää työyhteisöä, tulee ottaa kaikkien osaaminen käyttöön niin, että se palvelee organisaation kehittymistä. Siihen tarvitaan ennen kaikkea syvää vuoropuhelua ja rehellisyyttä, Lehtonen päättää.