HALIn jäsenet voivat tehdä ehdotuksia työehtosopimusten työnantajataustaryhmiin nimettävistä henkilöistä.

TES-taustaryhmät valitaan aina kullekin TES-kaudelle. Nyt valittavat taustaryhmät toimivat tästä syksystä kesään 2022 saakka, jolloin noin kaksivuotiset TES-kaudet ovat päättyneet ja seuraavat TES:t saatu neuvoteltua.

HALissa päälinjaukset TES-asioissa päätetään liiton hallituksessa ja hallituksen TES-jaoksissa, joissa jäseninä ovat hallituksen jäsenorganisaatioiden edustajat soveltamallaan TES-alalla.

HALin pää-TES:eissä sosiaalipalvelualalla (n. 67.000 tt) ja terveyspalvelualalla
(n. 21.000 tt) hallituksen TES-jaoksen tukena on laajempi TES-taustaryhmä, jossa hallitusjäsenten lisäksi on muita jäsentyönantajien edustajia. Harvakseltaan kokoontuvan TES-taustaryhmän kautta saadaan koottua laajemmin kentän näkemyksiä TES:ien kehittämistarpeista, hyvistä käytännöistä ja suunniteltavista muutoksista. Tapaamisista ei makseta kokouspalkkioita tai matkakuluja kuten ei muistakaan HALIn hallintojen kokoontumisista.

Tällä hetkellä sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan TES-taustaryhmissä on 12 – 14 jäsentä.

HALIn pienemmillä TES-toimialoilla sosiaalialan järjestötyössä (n. 5.400 tt) ja ensihoidossa (n. 700 tt) hallituksen TES-jaos ja TES-taustaryhmä on yhdistetty. Niissä on tällä hetkellä 4 – 7 jäsentä.

Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan soveltamanne TES:n kehittämistyöhön TES-taustaryhmässä, voitte tehdä esityksen TES-taustaryhmän jäseneksi.

Pyydämme lähettämään ehdottamanne henkilön yhteystiedot ja toivottu TES-taustaryhmä hallinnon asiantuntija Ulla Perämäelle osoitteeseen ulla.peramaki@hyvinvointiala.fi 10.9.2020 mennessä. Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin taustaryhmään toiminnallisesti mahtuu, teemme HALIn toimistossa valintaesityksen siten, että taustaryhmässä on kattavasti erilaisten ja erikokoisten jäsentyönantajien edustajia.

Nimitykset vahvistetaan HALin hallituksessa.