Työsuhde on yksi säädellyin sopimussuhde. Työsoikeus on monimutkainen oikeudenala, mutta sen systematiikka on opittavissa. Se vaatii kuitenkin perehtymistä. Hyvä työnantaja ja esihenkilö ymmärtää lainsäädännön antamat raamit ja osaa käyttää sitä johtamisen tukena – ja tässä voin työsuhdejuristina ja esihenkilövalmentajana auttaa!

Esihenkilöiden osaamiseen panostaminen on investointi. Parhaat työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät.

Konflikteilta tai haasteilta ei voida täysin välttyä

Meitä on moneen junaan. Siellä missä on ihmisiä, on myös konflikteja. Se on elämää ja myös työelämää. Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen on osuvasti todennut, että hyvän työyhteisön merkki ei ole se, ettei ongelmia ole, vaan se, kuinka ongelmat ratkotaan.

Kokemukseni on, että turhan usein työsuhdejuristin puoleen käännytään vasta, kun jotain on jo sattunut. Näin asian ei kuitenkaan pitäisi olla. Juristi tuo usein suurimman avun nimenomaan ennakkoon konsultoituna, eli riskien hallinnan näkökulmasta. Esihenkilö puolestaan on usein henkilöstöasioissa avainasemassa ja siksi esihenkilöiden osaamiseen panostaminen on kustannustehokas tapa onnistua työnantajana ja välttää kalliiksi tulevia sudenkuoppia.

Vaikka kaikkeen ei voi vaikuttaa, moneen asiaan voi – turhilta konflikteilta on mahdollista välttyä, kun esihenkilöiden osaamiseen on panostettu riittävästi.

Esihenkilön työoikeuspäivä tarjoaa perustyökalupakin

Esihenkilötyöhön kuuluu monia velvoitteita, mutta myös oikeuksia. Työlainsäädäntö ei ole työelämän arjesta erillinen osa, vaan se on jatkuvasti läsnä esihenkilötyössä: lainsäädäntö antaa johtamiselle ja esihenkilötyölle raamit. Tästä syystä esihenkilötyössä onnistuminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä myös juridiikkaan. Työlainsäädännön perusteet tunteva esihenkilö osaa huomioida oikeutensa ja velvollisuutensa tasapainoiseksi kokonaisuudeksi ja näin monet työpaikan ongelmat ja riskit voidaan välttää.

Esihenkilön työoikeuspäivä on koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa perustyökalupakin, jonka avulla esihenkilö pystyy ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana.

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.
Koulutuksen voi tilata myös omalle työpaikalle, lue lisää täältä.