Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen uudistamista valmistellut työryhmä on antanut esityksensä siitä, kuinka hallitusohjelmaan kirjattu henkilöstömitoitus (0,7) tulee toteuttaa.

– Lopputulos on kompromissi, jossa erilaiset näkökulmat pyrittiin sovittamaan yhteen. On tärkeää, että mitoitukseen voidaan lukea mukaan laaja-alaisesti sote-alan eri ammattiryhmiä kuten tälläkin hetkellä. Rajanveto välittömään ja välilliseen työhön ei ollut helppoa. On tärkeää, että palvelutalojen kodinomaisen arjen toteutus toimii, toteaa Hyvinvointiala HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

– Merkittävää on, että lakiesitys vahvistaa sen, että henkilöstö- ja mitoitusasioissa tulee toimia samojen periaatteiden mukaisesti yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Väestön ikääntymisen myötä nopeasti kasvava hoivantarve asettaa suuria haasteita työvoiman saatavuudelle. Jo nyt työvoiman saatavuudessa on merkittäviä ongelmia.

– Asetetun 0,7 tason saavuttamiseksi tarvitaan yli 5 000 uutta hoitajaa nykyisten lisäksi ja ainakin 250 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus. Eikä tässä ole vielä otettu huomioon nopeasti vanhenevan väestön lisäpalveluiden tarvetta, eikä nykyhenkilöstön eläkepoistuman kattamista, toteaa Mänttäri. Lakiesitykseen kirjattu siirtymäaika 1.4.2023 asti on haastava juuri henkilöstön saatavuuden ja rahoituksen näkökulmasta.

Lisää aloituspaikkoja ja hoiva-avustajakoulutus vakinaistettava

Hyvinvointiala HALI ry esittää, että työvoiman riittävyyden turvaamiseksi ryhdytään toimiin välittömästi. Sote-alan koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä ja hoiva-avustajien koulutuksen asema vahvistettava ja vakinaistettava. Oppisopimuskoulutus mahdollistuu nykyistä paremmin, kun opiskelijoiden lukemista mitoitukseen selkiytettiin.

– Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lukuisia yksittäisiä toimia sekä kaikkien alan toimijoiden välistä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä. HALI ja sen jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet siihen, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

 

Lisätiedot:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, p. 040 037 4164

Tuomas Mänttäri, työmarkkinajohtaja, p. 040 571 2330