Hyvinvointialueiden palvelut eivät kehity ilman toimintatapojen uudistamista. Nyt on panostettava tuottavuuden kasvuun, jotta ikääntyvää väestöä pystytään jatkossakin hoitamaan. Myöskin rahoitusmallia on korjattava, toteaa Hyvinvointiala HALIn talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva MustReadin uutiskirjeessä.

Tausta. Hyvinvointialueiden perustaminen nähdään pitkälti hallinnollisena uudistuksena.

Hyvinvointiala HALI ry:n talousasiantuntija Joel Kuuva korostaa, että palvelut eivät kuitenkaan parane ilman toimintatapojen uudistamista.

Kuuvan mukaan on selvää, että sote-uudistuksella tavoitellaan leveämpiä taloudellisia hartioita palvelujen tuottamiseksi, mutta olennaista olisi myös kehittää parempia ja osuvampia palveluita.

Miksi? Hoivan tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

“Kysymys on siitä, pystyykö työssäkäyvä väestönosa kannattelemaan hoivaa tarvitsevaa väestönosaa”, sanoo Kuuva.

Mikäli mitään ei tehdä uudella tavalla, Kuuvan mukaan:

 • terveydenhuollon kantokyky vaarantuu
 • palveluja joudutaan karsimaan ja sitä kautta jopa
 • kansanterveys vaarantuu.

“Terveyspalvelujen tuottavuutta on kasvatettava, jotta palvelut pelaavat myös väestön ikääntyessä. Aiemmin edullinen huoltosuhde on nyt kääntymässä päälaelleen”, Kuuva sanoo.

Miksi nyt? Käsillä on historiallinen murros. Hyvinvointialueen alkutahdit asetetaan vain kerran. Kun uudistusta toteutetaan, tehdään väistämättä myös sisältöuudistuksia:

 • asetetaan tavoitteita
 • tehdään strategiatyötä.

Miten? Kyse on ennen kaikkea siitä, miten käytettävissä olevalla eurolla saadaan mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus, korostaa Kuuva. Keinoja:

 • Teknologia ja digitalisaatio
 • Merkittävin mahdollisuus kehittää sote-palveluja kustannusten ja laadun osalta.
 • Etävastaanottoja tai kotihoidon käyntejä etänä, kun se on tarkoituksenmukaista, esimerkiksi lääkkeiden ottamista valvottaessa.
 • Etäpalvelut voivat vapauttaa resursseja myös lähityöhön.

“Digitalisaation tuoma potentiaali on syytä ottaa käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla,” Kuuva sanoo.

 • Ennaltaehkäisy
 • Merkittäviä säästöjä ja elämänlaadun paranemista, mikäli voidaan esimerkiksi lykätä ympärivuorokautisten asumispalvelujen piiriin päätymistä.
 • Toimivat mielenterveyspalvelut auttavat työikäisiä.
 • Välimuotoisen asumisen ratkaisut
 • Tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat kasvussa muun muassa kiristyneen henkilöstömitoituksen vuoksi. Kotihoidon rinnalle pitäisi tuoda asumisratkaisuja, jotka toisivat lisää terveitä elinvuosia.
 • Käytännön esimerkki asunnot, joissa kaatumisriskiä ja sitä kautta tekonivelleikkaukseen joutumisen riskiä on pienennetty.

Tuottavuutta ja laatua. Nykyisellään lainsäädäntö ei kannusta palvelujen kehittämiseen, arvioi Kuuva.

“Jos saat tuotettua samat palvelut edullisemmin, tulevina vuosina saatkin vähemmän rahaa. Näin ollen säästäminen ei ole hyvinvointialueiden intressissä. On keskityttävä tuottavuuden kasvuun, jotta ikääntyvää väestöä pystytään jatkossakin hoitamaan. Ja rahoitusmallia on korjattava varmasti aika pian.”

Artikkeli on julkaistu alun perin MustReadin Aluevaalit 2022 -uutiskirjeessä.