HALI on mukana työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja mielenterveyden toimijoiden Mielenturvaa-verkostossa, jossa taklataan mielenterveyden ongelmia ja kannustetaan työpaikkoja tarjoamaan henkilöstölleen kattavia mielenterveyspalveluita. HALI kannustaa jäseniään lähtemään mukaan verkostoon.

Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kasvavassa määrin työkyvyttömyyttä. Tilastojen mukaan mielenterveyden sairaspoissaolot ovat kasvaneet liki 50 prosenttia viimeisten vuosien aikana. Työkykyä tukevia matalan kynnyksen palveluja on saatava paremmin työikäisten käyttöön.

Mielenturvaa -verkosto kouluttaa, tukee yrityksiä ja organisaatioita mielenterveyteen liittyvissä asioissa ja tekee mielenterveysasiat näkyväksi työpaikoilla. Hyvän mielen työpaikka -merkki toimii tunnustuksena mielenterveysasioiden puolesta toimiville työyhteisöille.

HALI kannustaa kaikkia työnantajia lähtemään mukaan verkostoon ja panostamaan työterveyshuollossa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

HALIn lisäksi verkoston perustajina ovat Akava, Barona, Ellun Kanat, Heltti, Janssen, Kukunori ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mehiläinen, SAK, STTK ja Vincit.

Ota käyttöön Mielenturvaa-malli ja lue lisää mielenturvaa.fi -verkkosivuilta.