HALI lausui kehysriihessä laaditusta julkisen talouden suunnitelmasta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) pyynnöstä. Julkisen talouden suunnitelmalla (JTS) luodaan kehykset vuosien 2021 – 2024 valtion budjeteille. HALI toteaa lausunnossaan, että kevään lisätalousarvioilla on perustellusti pyritty tukemaan työllisyyttä ja taloutta – julkisen talouden kustannuksella. JTS osoittaa, että julkinen talous tarvitsee entistä kipeämmin päättäväisiä korjaustoimia riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ikääntyvässä Suomessa.

COVID-19-pandemian ja ikääntymisen yhteisvaikutuksesta julkiseen talouteen uhkaa jäädä merkittävä krooninen alijäämä. Hallitusohjelman talouspoliittiset tavoitteet eivät toteudu, mikä pakottaa hallituksen arvioimaan menokehitystä syksyn budjettiriihessä. Myös kasvavia sote-kustannuksia on allokoitava uudelleen. Esimerkiksi hallituksen esitys ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta on vedettävä pois julkisen talouden ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. Samalla hallitus aikoo jättää kompensoimatta kunnille suunniteltuja uusia velvoitteita.

Sote-uudistusta on vietävä päättäväisesti eteenpäin siten, että fokus on hoitoon pääsyn turvaamisessa ja palvelujen tuottavuudessa. Tulevilta maakunnilta ei pidä poistaa mahdollisuutta ostopalveluihin tai ulkoistuksiin palvelujen turvaamiseksi. STM:n hallinnonalalla on varauduttava myös uusiin korona-kriisin aiheuttamiin kustannuksiin.

HALIn koko lausunto StV:lle.