HALIn työsuhdeneuvonnan puhelinpäivystysajat muuttuvat 30.10.2023 

Työsuhdeneuvonnan puhelinpäivystysajat keskitetään 30.10. alkaen kolmeen päivään viikossa. Jatkossa puhelinpäivystys on maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–14 välillä.  Työsuhdeneuvonta sähköpostitse osoitteessa tyosuhdeneuvonta@hyvinvointiala.fi palvelee yhä kaikkina työpäivinä. 

Työsuhdeneuvonnan laajuus 

Työsuhdeneuvonta kattaa jäsentyönantajillemme neuvonnan HALIn työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkintakysymyksiin. Työsuhdeneuvonta ei kata muita oikeudenaloja, laajempaa asianajotyyppistä konsultointia, asiakirjojen laadintaa tai työsuhdeasioiden käytännön toteuttamista, kuten YT-neuvotteluihin osallistumista tai palkanlaskennan suorittamista.  

Työsuhdeneuvonnan ylittäviin asioihin voimme pyydettäessä antaa yhteystietoja HALIn tuntemiin ulkopuolisiin asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin. 

HALIn nettisivuston työsuhdetietoa -osio laajenee 

Moniin keskeisiin työsuhdeasioihin löytyy runsaasti tietoa nettisivujemme työsuhdetietoa -osiosta. Sieltä löytyvät myös kaikki HALIn työehtosopimukset infomateriaaleineen. HALIn nettisivujen sisältöä tullaan päivittämään sekä laajentamaan edelleen. 

HALIn koulutuspalvelut ovat uudistuneet 

HALIn koulutuspalveluita on uudistettu. HALIn asiantuntijat tarjoavat sekä yleisiä koulutuksia, maksuttomia infoja että työnantajakohtaisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tilauskoulutuksia voidaan järjestää kohdennetusti esimerkiksi johdolle, henkilöstöhallinnolle, esihenkilöille tai palkanlaskijoille. Asiantuntijoiltamme on mahdollisuus erikseen varata edulliseen jäsenhintaan esimerkiksi työsuhteen asiakirjat -valmennuksia, joissa käydään läpi erilaisten työoikeudellisten sopimusten laatimista, kuten työsuhteen päättämissopimuksia, työsopimuksia taikka yhteistoimintamenettelyjen dokumentaatiota.   

Koulutuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä HALIn johtavaan juristiin Anna Hakolaan.