Hyvinvointiala HALI ry on ilmaissut kehysriihen päätöksentekijöille huolensa hoitovelan kasvusta, joka on kärjistynyt korona-aikana. HALI huomauttaa, että hoitovelan kertymistä ei tarvitse sietää, sillä sen taklaamiseksi voi hyödyntää yksityisiä toimijoita. Tämä olisi tehokas, nopea ja vieläpä edullinen keino purkaa kovaa vauhtia piteneviä hoitojonoja.

Perusterveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon on HALIn mielestä asetettava hallituksen lupaama seitsemän päivän hoitotakuu. Jos asiakas ei saa palvelua hoitotakuuajan puitteissa, hänen on saatava korotettu Kela-korvaus tai palveluseteli.

Helmikuussa 2021 seitsemän päivän hoitotakuuajan ulkopuolella oli lähes 27 000 ihmistä. Luku on 10 000 enemmän kuin kuukautta aiemmin.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa edistetään hoitotakuun toteutumista ja puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoitovelkaa 230 miljoonalla eurolla. Tätä rahoitusta käyttävät alueet pitää HALIn mielestä velvoittaa hyödyntämään alueensa yrityksiä ja järjestöjä kehitystoiminnassa ja palvelutuotannossa.

Läpinäkyvyyttä sote-kustannuksiin, kotitalousvähennys laajemmaksi

Jotta sote-palvelujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa, on oltava läpinäkyvää, millä keinoin tuloksiin on päästy. Kehysriihelle lähettämässään viestissä HALI vaatii läpinäkyvyyttä sote-palvelujen kustannustietoihin: sote-palvelujen järjestäjiä on velvoitettava raportoimaan laatu- ja kustannustietoja sosiaali- ja terveysministeriöön ja THL:lle, joiden olisi puolestaan asetettava tiedot julkisesti saataville.

HALI vetoaa kehysriiheen, että hoivapalvelujen kotitalousvähennystä nostettaisiin 4000 euroon ja vähennysprosentti 60:een. Samalla olisi poistettava 100 euron omavastuu. Kotona tehtävä lääkinnällinen kuntoutus olisi HALIn mielestä lisättävä kotitalousvähennyksen piiriin.

Lisäksi vetoamme kehysriihen päätöksentekijöihin, jotta sote-alalla vallitsevaa valtavaa työvoimapulaa aletaan ratkoa. Ratkaisuja työvoiman parempaan saatavuuteen on olemassa. Niitä esitellään HALIn webinaarissa Sote-alalla tarvitaan 200 000 osaajaa – miten työvoimapula ratkaistaan? keskiviikkona 28. huhtikuuta kello 13 alkaen.

HALI toivottaa kehysriihen päättäjille voimaa ja rohkeutta päätöksentekoon.