LääkeMestari HOIVA on hoiva-alalle räätälöity lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtava valmennus. Valmennuksen tavoitteena on parantaa hoivahenkilökunnan lääkeosaamista ja siten lisätä hoivapalveluiden lääkitysturvallisuutta.

LääkeMestari HOIVA -valmennus on tarkoitettu hoitajille, jotka ovat lääkevastuussa yksikössään ja haluavat parantaa sekä omaa että tiimin lääkeosaamista, kehittää lähiesihenkilötaitojaan ja harjaantua tiimin perehdyttämisessä. Koulutuksen tarkoituksena on oppia, miten luodaan turvalliset ja toimivat lääkehoidon prosessit hoivapalveluihin.

Opinnot kestävät noin vuoden sisältäen 12 lähipäivää, jotka on toteutettu verkon välityksellä., Valmennukseen voi siis osallistua mistäpäin Suomea tahansa. Valmennus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella, jolloin se on sekä osallistujalle että organisaatiolle ilmainen.

Seuraavat LääkeMestari HOIVA -valmennukset alkavat alkuvuodesta 2022. Ensimmäinen ryhmä aloittaa tammikuun lopussa ja toinen ryhmä maaliskuun alussa. Ilmoittaudu valmennukseen 30.11.2021 mennessä tästä. HALI suosittelee jäseniään, etenkin asumispalveluiden ja kotihoidon lähiesihenkilöitä, tutustumaan ja osallistumaan LääkeMestari HOIVA -valmennukseen.

HALI on Lääkeakatemian yhteistyökumppani. Lisätietoa LääkeMestari HOIVA -valmennuksesta saat tästä.