Verohallinnon tarjoaman maksujärjestelyn myötä ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Lykkäys koskee kaikkia yrityksen maksamia veroja. Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee väliaikaisen lakimuutoksen myötä 7 prosentista 2,5 prosenttiin.

Lykkäyksen saa vain hakemuksen perusteella. Sote- ja varhaiskasvatusalan toimijoiden kannattaa lähtökohtaisesti välttää verovelan syntymistä, vaikka positiivinen maksujärjestelypäätös olisi odotettavissa, sillä verovelka voi muodostaa perusteen tarjoajan sulkemiseksi pois kilpailutuksesta. Maksujärjestelyssä olevat veroerät eivät muodosta poissulkuperustetta.

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa, enintään 24 kuukautta päätöksen tekemisestä (21 maksuerää). Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos maksujärjestely on voimassa. Käsittelyvaiheessa oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei myöskään lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Verohallinto lisää maksujärjestelyyn kaikki ne verot, jotka ovat maksujärjestelyn hyväksymishetkellä erääntyneitä ja tiedossa olevat kuukauden sisällä erääntyvät verot.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos verovelvollisella ei ole veroja ulosotossa, ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu. Myös yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat estää uuden järjestelyn saamisen.

Lisätietoa ja maksujärjestelyn hakuohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.