Hallituksen esittämä malli ei korjaa soten ongelmia vaan pahimmillaan pahentaa niitä. Nyt on se hetki, kun tähän pitää saada muutos, sanoo HALI ry:n sote-palvelujen kehittämisen johtaja Eveliina Vigelius.

Koronaepidemian käänteet ovat jättäneet valitettavalla tavalla varjoonsa jokaisen suomalaisen arkeen vaikuttavan mullistuksen: sote-uudistuksen. Historiallisen suuren uudistuksen käsittely alkaa tällä viikolla eduskunnan valiokunnissa.

Hyvinvointiala HALI ry. pyytää niin päättäjiä kuin kansalaisia kiinnittämään katseensa siihen, mitä nyt oikeastaan ollaan ajamassa läpi.

− Sotesta on puhuttu ja sitä on yritetty uudistaa väsymiseen ja kyllästymiseen asti. On kuitenkin vaarallista ajatella, että tämä hallituksen esitys on nyt puskettava läpi hinnalla millä hyvänsä, jotta sote saadaan vihdoin maaliin, sanoo sote-palvelujen kehittämisen johtaja Eveliina Vigelius HALI ry:stä.

− Valitettavasti ei ole niin, että hallituksen esityksestä olisi vain korjattu viime kauden viat, vaan nyt käsillä on aivan toisenlainen sotemalli, jossa on vakavia vikoja, hän jatkaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on pakko uudistaa Suomessa, koska väestö ikääntyy ja rahat ihmisten hoitamiseen eivät riitä. Soten uudistuksella tavoitellaankin kustannusten hillintää mutta samalla sitä, että jokainen suomalainen pääsisi nopeasti hyvään hoitoon ja hoivaan, kun hän sitä tarvitsee.

− Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, hallituksen esittämässä sote-mallissa nämä ongelmat eivät ratkea vaan pahimmillaan pahenevat. Hallituksen esityksessä rajataan muut kuin julkiset palveluntuottajat rajusti ulkopuolelle – miten hoitojonoja voidaan lyhentää, kun kaikkia resursseja ei oteta käyttöön, vaan suljetaan pois? Kunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa, ja on erikoista, että ihmisten hyviksi ja hyödyllisiksi kokemia käytäntöjä ei haluta lisää tai edes jatkaa, Eveliina Vigelius sanoo.

”Heikoimpien asema uhkaa heikentyä entisestään”

Tällä hetkellä kansalaisilla on keskenään hyvin erilaiset mahdollisuudet päästä hoitoon: Niillä, joilla on varaa, on vakuutus, ja ne, jotka ovat töissä, pääsevät hoitoon työterveyteen. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ovat julkisten palvelujen varassa. Hallituksen sote-malli pahentaisi tätä eriarvoisuutta entisestään.

− Julkiselta taholta viedään mahdollisuus järjestää palvelut sellaisella tavalla kuin se itse katsoo parhaaksi. Mitä tämä tarkoittaa heille, jotka ovat julkisten palvelujen varassa? Pahimmillaan entistä pidempää odottelua ja huonompaa mahdollisuutta saada hoitoa, Vigelius huomauttaa.

HALIn mielestä on selvää, että parhaat ja kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut suomalaisille saadaan julkisen ja yksityisen yhteistyöllä.

− Suomi on Euroopan mittakaavassa harvinaisuus: muissa maissa yksityiset palveluntuottajat toimivat rinnakkain julkisten tuottajien kanssa. Meilläkin pitää etsiä ja ottaa käyttöön parhaat toimintatavat ja kyvykkäimmät tekijät. Muuten jokainen ei saa hyvää hoitoa ja hoivaa, eivätkä rahat riitä. Ilman kustannusten kasvun hillintää meillä ei ole tulevaisuudessa varaa hoitaa kaikkia, Vigelius painottaa.

− Nyt on se hetki, kun eduskunnalla on mahdollisuus korjata sote-esityksen pahat puutteet, hän päättää.