Paheneva hoitajapula näkyy rajulla tavalla hoivakodeissa. Yli 90 prosenttia ikääntyneiden asumispalveluja tuottavista yrityksistä ja järjestöistä kertoo Hyvinvointiala HALI ry:n kyselyssä, että ylitöiden käyttöä ja työvoiman vuokrausta on jouduttu lisäämään.

− Hoitajapula pahenee hoivakodeissa. Tällä hetkellä yhteen vakituiseenkin avoimeen paikkaan tulee keskimäärin enintään kaksi soveltuvaa työhakemusta, toteaa HALIn johtaja Arja Laitinen.

Karu totuus paljastuu kansalle tulevana kesänä. 91 prosenttia HALIn kyselyyn vastanneista hoivakodeista ilmoittaa, että kesän sijaistarpeesta on saatu varmistettua alle puolet. Yritysten ja järjestöjen hoivakodeissa asui toissa vuoden lopussa 52 prosenttia Suomen hoivakotien vanhuksista, eli aihe koskettaa noin 25 000 ikääntynyttä ja heidän läheisiään.

− Hoivakodeissa joudutaan vähentämään asiakaspaikkoja, käyttämään epäpäteviä sijaisia ja alittamaan henkilöstömitoitusvaateet, jos kesätyöntekijöitä ei ole riittävästi, Laitinen varoittaa.

Hoivakotien hoitajapulan taustalla on ennen kaikkea kiristyvä henkilöstömitoitus ja riittämättömät koulutusmäärät. Myös valvovien viranomaisten rajoitukset esimerkiksi hoiva-avustajien käytölle pahentavat henkilöstöpulaa.

− Hoitajapula on pitkälti päättäjien itse aiheuttamaa. Hyvää on se, että päättäjät voivat myös itse ratkaista sen. HALIn kyselyn mukaan 71 prosenttia hoivakodeista arvioi, että tulevan kesän henkilöstötilanne helpottaisi oleellisesti, jos mitoitus laskettaisiin tasolle 0,5, Laitinen päättää.

Katso HALIn ratkaisut hoitajapulaan täältä.

HALIn kyselyyn vastasi 90 ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tuottavaa yritystä ja järjestöä, jotka työllistävät yhteensä 33 653 työntekijää ympäri Suomen. Edellä esitetyt vastausten prosenttiosuudet on painotettu vastaajaorganisaatioiden henkilöstömäärän mukaan oikeanlaisen kuvan saamiseksi. Kysely tehtiin aikavälillä 17.–25.3.2022.