Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työvoiman saatavuus on jo nyt suuri haaste. Lähitulevaisuudessa nopeasti kasvava palveluiden kysyntä ja alan työntekijöiden eläköityminen vain pahentavat tilannetta. Hyvinvointiala HALI ry toivoo, että uusi hallitus käynnistää välittömästi ohjelman alan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Opetushallituksen alainen Osaamisen ennakointifoorumi julkaisi 4.4.2019 ehdotuksensa koulutuksen kehittämiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi 2020-luvulla. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmia tunnistettiin myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ennakointifoorumin mukaan työvoiman saatavuuden parantamiseksi tarvitaan koulutuspaikkojen uudelleensuuntaamista työvoimakysynnän mukaisesti sekä muunto- ja täydennyskoulutuksen tarjonnan laajentamista osaamisen kapeikkoaloille ja -alueille. Foorumi esittää myös vaihtoehtoisten opintopolkujen ja uusien koulutuskokonaisuuksien lisäämistä sekä tutkintojen sisältöjen työelämälähtöisyyden vahvistamista.

– Huoli riittävän ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta on yhteinen.
HALI kannattaa näitä ennakointifoorumin ehdotuksia ja on kiinnostunut osallistumaan alan koulutuksen kehittämistyöhön. Työpaikoille tarvitaan tulevaisuudessakin henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden palveluntarpeita, sanoo johtava lakimies Anna Kallaskari Hyvinvointiala HALIsta.