Hyvinvointiala HALIn mukaan hallitusohjelmassa esitetyt keinot työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ovat oikeita, mutta ne eivät riitä. Jos vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksia nostetaan hallitusohjelman mukaisesti, työvoiman tarve kasvaa entisestään. Lähitulevaisuudessa palvelujen tarve kääntyy nopeaan kasvuun väestön ikääntymisen myötä.

Rinteen hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Osaavan työvoiman saamisessa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä varhaiskasvatukseen on jo nyt suuria vaikeuksia.

Hallituksen ohjelmassa on kirjauksia siitä, miten maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista helpotetaan työvoimapulan torjumiseksi sekä vahvistetaan osaavan työvoiman työperusteista maahanmuuttoa. Myös varhaiskasvatuksen huolestuttava työvoimatilanne on huomioitu ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja lisätään. HALIn mukaan tässä yhteydessä pitää poistaa aiheettomat kiristykset varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevyysehtoihin.

–  Hallituksen esittämät toimet ovat oikeita, mutta riittämättömiä. Nyt tarvitaan selkeitä toimenpiteitä siitä, miten toisen asteen koulutusvelvoitteen laajentamisen yhteydessä koulutuspaikkoja lisätään hyvinvointialoille, joissa työvoimatarpeen lisäys on kaikkien suurin, sanoo Hyvinvointiala HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Vanhuspalveluiden kasvavaan työvoiman tarpeeseen voidaan osittain vastata hoiva-avustajakoulutuksella. Noin lukuvuoden mittainen hoiva-avustajakoulutus koostuu lähinnä lähihoitajatutkinnon koulutusmoduuleista. Kyse on tutkinnon osasta, jota rahoitetaan nykyisin työvoimapoliittisen rahoituksen turvin. Hoiva-avustajakoulutuksen rooli täytyy selkeyttää ja koulutukselle on turvattava riittävät taloudelliset resurssit.

–  Hoiva-avustajat pitää jatkossakin voida lukea mukaan hoivahenkilöstömitoitukseen siltä osin kuin he tekevät hoivatyötä. Tällaisia vähemmän koulutusta vaativia hoivatehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden ruokailuun, hygieniaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen osallistuminen. Hoiva-avustajakoulutuksen voi myöhemmin täydentää lähihoitajan tutkinnoksi. Näin muodostuu joustava reitti päästä nopeasti työelämään, Mänttäri muistuttaa.