Työ ja elinkeinoministeriö julkaisi hiljattain sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaraportin. TEM:n näkemyksen mukaan investointipanokset sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää laittaa tuottavuuden parantamiseen ja innovaatioihin. Uusille toimintamalleille on luotava elintilaa, jotta parhaat toimintatavat saadaan esiin.

Käsillä ovat viimeiset hetket hyvinvointialan uudistamisessa, sillä suuret ikäluokat tulevat pian hoivan piiriin. Hoivan suurimmat haasteet ovat vasta edessäpäin.

Osaammeko tunnistaa ydinhaasteet?

Sote-alan työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat konkretisoituneet nopeasti, vaikka varoituksen sanoja on kuultu jo pitkään. Uusien toimintamallien käyttöönotto ja palveluiden uudistaminen ovat välttämättömiä. Alalle tarvitaan sankoin joukoin nuoria ammattilaisia ja alan on pysyttävä kehityksessä mukana.

Viime vuosia on leimannut jatkuva poliittinen epävarmuus. Keskustelua on käyty lähinnä hallinnon rakenteesta. Kunnissa kehittämistyö on ollut vuosia sivuraiteella. Marinin hallitus tekee suunnitelmia hallinnon uudistamiseksi pääpainon ollessa julkisen tuotannon tukemisessa. Unohduksiin eivät saa jäädä asiakkaan hyvä, nykyaikaisen palvelukulttuurin luominen ja palveluiden saatavuuden turvaaminen kaikkia käytettävissä olevia resursseja hyödyntämällä.

Innovaatiopolitiikka on jäänyt päivänpolitiikan jalkoihin. Tilastot kertovat, että demografinen kehitys maassamme johtaa siihen, ettei käsipareja ole tarpeeksi nykyisilläkään mitoituksilla, saati sitten lakisääteisesti merkittävästi korkeammilla mitoituksilla. Emme pärjää ilman digitalisaation nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Sitä vauhditetaan erityisesti julkisen ja yksityisen yhteistyöllä.

Mannerlaattojen liikettä on mahdotonta vastustaa. Eurooppalaiset ja globaalit trendit tulevat saavuttamaan Suomen enemmin tai myöhemmin.

Tekoälyllä lisää ymmärrystä ja fotoniikalla valoa tulevaisuuteen

Huono näkö aiheuttaa tällä hetkellä maamme kansantaloudelle joka vuosi 875 miljoonan euron kustannukset lisääntyneenä terveydenhuollon muiden palveluiden käyttönä ja 781 miljoonan euron menetykset ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuen. Ikääntyneiden silmäterveyden edistämiseksi olisi paljon tehtävissä julkisen ja yksityisen yhteistyötä lisäämällä. Ikääntyneet ihmiset selviäisivät digitalisoituvassa maailmassa paremmin ja turvallisemmin, jos näköä tukevien apuvälineiden kehittämiseen panostettaisiin nykyistä enemmän ja kasvussa olevia silmäsairauksien määrää pystyttäisiin hoitamaan tehokkaammin.

Fotoniikka (valotiede) näyttelee jo nyt merkittävää osaa terveydenhuoltosektorin teknologisissa ratkaisuissa Euroopassa ja maailmalla. Suomessa kehitetään maailmanlaajuisesti korkealuokkaista teknologiaa, mutta uusien innovaatioiden tuominen sosiaali- ja terveysalan hyödynnettäväksi on koettu tämänkin tekniikan osalta haasteelliseksi.

Eri toimialoilla vientituotteet syntyvät vain siten, että alkuvaiheen kehittämistyö voidaan tehdä kotimarkkinoilla. Myös hyvinvointialalla tarvitaan selkeä väylä uusien menetelmien ja laitteiden testaamiselle. Pienillä innovatiivisilla yrityksillä on kapasiteetti kehittää uusia asioita, mutta tuotteen tai palvelun kaupallistamiseksi tarvitaan apua toimintaympäristöstä.