Työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen kuuluu jokaiselle työyhteisössä, mutta se on ensisijaisesti organisaation johdon vastuulla. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen sekä edistäminen edellyttävät aktiivista johtamista ja ennen kaikkea osaamista.

Työturvallisuudella tarkoitetaan Työturvallisuuskeskuksen mukaan sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, työntekeminen on mielekästä ja palkitsevaa ja tuottaa tulosta.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota mm. työn organisointiin, selkeisiin töiden järjestelyihin, avoimeen vuorovaikutukseen, toiminnan arviointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen.

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Vaikka työnantajan vastuulla on huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, kyseessä on työyhteisön yhteinen asia!

HALIn 28.5. Helsingissä järjestettävässä työsuojelupäivässä perehdytään työsuojelun perusasioihin ja käydään läpi tärkeimpiä asiakirjoja, käsitteitä ja rooleja. Kouluttajana toimii työoikeuteen, työturvallisuusasioihin ja henkilöstöjohtamiseen perehtynyt HALIn johtava juristi Anna Hakola.

Koulutus on suunnattu hr-asiantuntijoille, esihenkilöille, työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutettuna toimiville. Koulutuksen teemoina ovat mm. seuraavat työsuojeluun liittyvät perusasiat:

  • Toimivan työyhteisön perusedellytykset, hyvä johtaminen ja työhyvinvointi
  • Työsuojelun käsitteet ja roolit
  • Työpaikan vaarojen ja riskien arviointi
  • Työsuojelun toimintamallit ja työpaikkakohtaiset ohjeet
  • Työsuojelun asiakirjat

Työsuojelupäivä

Aika: 28.5.2024 klo 9-16 (aamupalaa tarjolla klo 8.30 alkaen)

Paikka: Scandic Simonkenttä, Helsinki

Hinta: Jäsentyönantajan edustaja 390 euroa + alv, muut 510 euroa euroa + alv.

Tule mukaan HALIn työsuojelupäivään kuulemaan lisää, keskustelemaan ja verkostoitumaan. Ilmoittaudu mukaan täältä.