Maan hallitus aikoo leikata ensi viikon budjettiriihessä kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 150 eurolla ja korvausosuutta 10 prosenttiyksiköllä. Samalla hallitus aikoo jättää arvioimatta leikkauksen vaikutukset työllisyyteen ja eri ihmisryhmien palveluihin, vaikka vähennystä käyttää lähes puoli miljoonaa ihmistä.

Kotiin vietävien palvelujen tarve kasvaa tulevina vuosina merkittävästi väestön ikääntyessä. Suurelle yleisölle tuttuja ovat vähennykseen oikeuttavat siivous- ja remonttityöt. Näiden lisäksi vähennystä voi saada kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä.

Julkisen kotihoidon piiriin pääsee tyypillisesti vasta, kun kotona pärjääminen on merkittävästi heikentynyt. Omaehtoisesti hankitut palvelut ennaltaehkäisevät raskaampien palvelujen tarvetta ja tukevat kotona pärjäämistä. Esimerkiksi kotiin tilattu jalkahoito ylläpitää diabetespotilaan toimintakykyä ja ammattilaisen suorittama ikkunanpesu ehkäisee putoamisten aiheuttamia vammoja.

Toisin, kuin monesti luullaan, kotitalousvähennys ei ole vain rikkaiden eläkeläisten etu. Yli 60 prosenttia eläkeläisistä maksaa vähintään 100 euroa vähennyskelpoista kunnallisveroa kuukaudessa. Vähennyksen voivat tehdä myös ikääntyneiden lapset ja lastenlapset.

Kotitalousvähennyksen korotus nähdään usein ongelmalliseksi verotuottojen vähentymisen vuoksi. Tämä huoli ei koske hoiva- ja hoitotyötä. Menetetyt verotulot tulevat takaisin moninkertaisena, kun paine julkisia palveluita kohtaan pienenee.

Tällä hetkellä ikääntyneiden itse hankkima kotihoito on hyvin pienimuotoista, usein pienyritysten tuottamaa palvelua, eikä sitä hankita todellista tarvetta enempää.

Julkinen talous ja työllisyys hyötyvät, mikäli kasvavaa ja yhä varakkaampaa ikääntyneiden joukkoa saadaan kannustettua käyttämään omaa rahaa hoiva- ja hoitopalveluihinsa. Tämä tarkoittaa parempia ikääntyneiden palveluja, myöhäisempää julkisrahoitteiseen kotihoitoon tai hoivakotiin joutumista sekä lisää yksityisen sektorin työpaikkoja. Kotitalousvähennystä pitäisi kehittää esim. hoiva- ja kotitalouspalvelujen suuremmalla korvausosuudella ja 100 euron omavastuun poistamisella ikääntyneiltä ihmisiltä.