• Ennakoi ja tunnista mahdolliset ongelma- ja kriisitilanteet.
 • Asennoidu kriisin hallintaan myönteisesti.
 • Mieti, millaista kriisinhallinta- ja kriisiviestintäkoulutusta henkilökunta tarvitsee.
 • Selvitä mahdollisimman nopeasti, miten ja mistä ongelma on saanut alkunsa.
 • Informoi puheluita vastaanottavat ja välittävät tilanteesta.
 • Varmista, että viesti tavoittaa kaikki keskeiset tahot.
 • Täsmennä työnjako. Kuka puhuu – mitä sanotaan
 • Ole valmis ottamaan aloite tiedottamisessa käsiisi jo varhaisessa vaiheessa. Näin voit estää huhujen ja väärien tietojen leviämisen.
 • Muista, että kuka tahansa asiaan liittyvä henkilö voi tulla haastatelluksi asiasta.
 • Varmista nopeasti, että oma henkilöstösi tietää, mistä on kysymys.
 • Jaa mediatiedotteet myös henkilökunnalle, että kaikki tietävät mistä puhutaan.
 • Säilytä kaikissa kriisin vaiheissa avoin ja luottamuksellinen suhde tiedotusvälineisiin.
 • Kun olet saanut selville tilanteen tosiasiat, käytä aikasi ja voimasi oikeaan viestintään – älä syyllisten etsintään. Syyllisyyskysymykset voidaan selvittää myöhemmin.
 • Korjaa julkisuudessa olleet virheelliset tiedot määrätietoisesti ja asiallisesti.
 • Jos poikkeuksellisen tilanteen syy on omassa organisaatiossasi, älä peittele sitä, vaan kerro asia niin kuin se on.