Maaliskuun puolivälissä ei-kiireellisten tai välttämättömien, henkilökohtaista kontaktia ja matkustamista vaativien kuntoutuspalvelujen tuottamiselta hävisivät toimintaedellytykset. Hallituksen maaliskuun 16 päivänä julkaisemia rajoitustoimenpiteitä kohdennettiin siten, että osalla niistä oli välitön negatiivinen vaikutus kuntoutuspalveluiden kysyntään. Tätäkin dramaattisempi vaikutus kuntoutuspalveluiden tuottamisen edellytyksiin oli Kelan päätöksillä, jotka se julkaisi 13.3. ja 17.3.

Kela vaati sopimuskumppaneitaan, yksityisiä kuntoutuspalvelujen palveluntuottajia, keskeyttämään tai siirtämään huomattavan osan tarjoamiensa palveluiden toteuttamisesta tulevaisuuteen.

Isolle osalle palveluntuottajista Kelan järjestämisvastuulla olevien palveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävä. Tuottajien ainoaksi mahdollisuudeksi jäi toiminnan sopeuttaminen mahdollisimman nopeasti muuttuneeseen kysyntään. Tämä merkitsi toiminnan keskeyttämistä ja henkilöstön lomauttamista.

Palveluntuottajien rahoitus turvattava poikkeusajan yli

Kela järjestää ja yksityiset tuottavat palvelut monille sellaisille kuntoutujaryhmille, joita kunta ei ole tottunut järjestämään ja tuottamaan. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat Kelan lakisääteisiä palveluita osana terveydenhuoltojärjestelmää. Palveluntuottajien rahoituksen turvaaminen yli poikkeusolojen, on osa terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan turvaamista.

Odotettavissa on, että rajoitustoimenpiteet ja poikkeukselliset vaatimukset koskevat kuntoutustoimialaa vielä paljon pidempään, kuin monia muita toimialoja. Palvelujen piirissä on paljon riskiryhmäläisiä: ikääntyneitä, monisairaita ja eri sairauksia potevia henkilöitä. Merkittävä osa alan palveluista toteutetaan kurssimuotoisesti tai intensiivisinä laitoskuntoutusjaksoina.

Palveluntuottajien rahoituksen turvaaminen yli akuutin kriisin on tärkeää, mutta se ei yksi riitä. Koronaepidemian vaikutukset ovat mittavat yksityiselle kuntoutustoimialalle.

Palveluntuottajat tarvitsevat  näkymän tuotannon käynnistymiseen

Toimialan palveluntuottajat tarvitsevat uskottavan ja pitävän näkymän palvelutuotannon käynnistymiseen. Näkymän pitää selkiytyä pian, vielä kevään aikana. Yhtä lailla merkityksellistä on valmistella toimialalle tukitoimet siihen vaiheeseen, kun palvelutuotanto voidaan taas käynnistää.

Kuntoutuspalveluiden tuottajat tarvitsevat rahoitusta akuutin kassakriisin hoitamiseen aivan samalla tavalla kuin koronakriisistä pahasti kärsineet matkailu- ja ravintola-alan yritykset.