Taloustutkimuksen toteuttaman palvelusetelikyselyn mukaan SDP:n, Keskustan ja Vihreiden äänestäjistä noin kolme neljäsosaa olisi halukas käyttämään perusterveydenhuollon palveluseteliä. Halukkuus palvelusetelin käyttöön on vahvaa erityisesti vanhemman väestön keskuudessa.

Taloustutkimus kysyi 1005:ltä suomalaiselta, olisivatko he halukkaita käyttämään palvelusetelillä yksityisiä perusterveydenhuollon palveluja. Käynti yksityisellä palveluntuottajalla olisi tällöin asiakkaalle saman hintainen terveyskeskuskäyntiin verrattuna.

Kaikista vastaajista 55 prosenttia vastasi kyllä ja 16 prosenttia harkitsisi palvelusetelin käyttöä vakavasti. 18 prosenttia vastaajista oli ehkä halukas palvelusetelin käyttämiseen. Vain 9 prosenttia ei käyttäisi tai ei todennäköisesti käyttäisi palveluseteliä. Loput 2 prosenttia olivat epätietoisia kannastaan. Valtaosa suomalaisista olisi siis halukkaita perusterveydenhuollon palvelusetelien käyttämiseen.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvaa kolmea suurinta puoluetta eduskuntavaaleissa äänestäneiden vastaukset noudattelivat koko kansan näkemyksiä. SDP:n äänestäjistä 71 prosenttia olisi halukas tai harkitsisi vakavasti palvelusetelin käyttöä. Vastaavasti Keskustan äänestäjistä 72 prosenttia ja Vihreiden äänestäjistä jopa 77 prosenttia suhtautuivat positiivisesti palveluseteliin.

– Ihmiset tunnistavat selvästi ratkaisun pitkien jonojen ongelmaan. On kestämätöntä, että lähes joka toinen joutuu jonottamaan yli kaksi viikkoa terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle. Hoitotakuuaikoja on lyhennettävä merkittävästi ja asiakkaalla on oltava oikeus palveluseteliin, jos hän ei saa tarvitsemaansa palvelua julkiselta sektorilta määräajassa, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus itsenäisesti, jonka tulokset Hyvinvointiala HALI ry lunasti julkaistavakseen. Kysely tehtiin 4.4. – 25.4.2019 ja siihen vastasi 1005 suomalaista, ikähaarukassa 15-79 –vuotta.