Eduskunta hyväksyi tänään tartuntatautilain väliaikaisen muuttamisen. Laki suojelee sosiaalihuollon asiakkaita ja terveydenhuollon potilaita edellyttämällä, että heidän kanssaan lähikontaktissa työskentelevillä henkilöillä on koronarokotus tai todistus sairastetusta taudista.

Hyvinvointiala HALI ry pitää mahdollisimman pian voimaan tulevaa lakia erittäin tarpeellisena.

”Sitoudumme vahvasti lain toimeenpanoon ja kehotamme kaikkia jäseniämme soveltamaan sitä huolellisesti hauraiden asiakkaiden ja potilaiden suojelemiseksi”, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

HALIn jäsenkuntaan kuuluu lähes 1600 sote-alan yritystä ja järjestöä.

”Sosiaalihuollon asiakkailla ja terveydenhuollon potilailla on oikeus turvallisiin palveluihin. Toivon, että kaikki – sekä julkiset että yksityiset toimijat – asettavat riman korkealle toimeenpannessaan lakia yksiköittensä arkeen. Laki sallii, että poikkeustilanteissa rokottamatonta työntekijää voi käyttää työvoimana, mutta nämä poikkeukset on pyrittävä minimoimaan”, Rajakangas jatkaa.

Lakia sovelletaan kokonaisuudessaan vasta 30 päivän kuluttua sen voimaan astumisesta, joten henkilöstö voi tarvittaessa täydentää rokotussuojaansa.

HALIn mielestä kuntien on tärkeää huolehtia siitä, että sote-henkilöstö pääsee viivytyksettä tarvittaviin covid-testeihin. Tällä hetkellä testaus on monissa osissa maata pahasti ruuhkautunut, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sote-palveluntuottajille. Kuntien pitäisi korvata palveluntuottajille koituvat kustannukset, jos ne eivät pysty toteuttamaan tarvittavaa testausta lainsäädännön noudattamiseksi.