Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että lastensuojelun palveluja ei saa rapauttaa kohtuuttomilla viranomaistulkinnoilla

Aluehallintovirastoissa (AVI) ja Valvirassa tehdyt lain tulkinnat ovat aiheuttaneet lastensuojelussa ongelmia, jotka uhkaavat lasten oikeuksia. Joissakin aluehallintovirastoissa on tehty tulkinta, jonka mukaan osaa lastensuojeluun kuuluvasta perhehoidosta ja tukiperhetoiminnasta ei laskettaisi sosiaalipalveluksi.

− Tämä on lasten ja heidän palveluidensa kannalta järkyttävä tulkinta. Lastensuojelun palveluista käytännössä menetetään osa, jos sitä ei katsota kokonaisuudessaan sosiaalipalveluksi. Valviran ja AVIen kyseenalaiset tulkinnat rapauttavat lastensuojelua nyt joka päivä, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva.

Palveluita, joita viranomaiset eivät katso sosiaalipalveluiksi, ei voida valvoa, eikä lastensuojelua tuottavia yrityksiä ja järjestöjä koskeva sääntely ole niissä voimassa. Myöskään asiakaskirjauksia ei voida tehdä palveluissa, joita ei katsota sosiaalipalveluksi.

AVIen tulkinnan mukaan esimerkiksi perhehoitajan ja lastensuojeluyrityksen väliset ohjauskäynnit eivät olisi sosiaalipalvelua, koska lapsi ei ole niissä läsnä.

− Nämä ovat sosiaalipalvelua siinä missä muukin lastensuojelu. Miksi lasten palveluja heikennetään suhteettomilla tulkinnoilla? HALIn Kuuva kysyy.

Perhehoito on lastensuojelun sijaishuoltoa, jossa huostaanotettu lapsi asuu sijoitettuna toiseen perheeseen. Tukiperhetoiminta puolestaan on ennaltaehkäisevää tukea lapselle, jossa hän asuu osan ajasta tukiperheen luona.

Valvira ja AVIt ovat muodostamassa parhaillaan valtakunnallista linjausta, jossa määritellään, miltä osin toimeksiantosuhteinen perhehoito ja tukiperhetoiminta tulkitaan sosiaalipalveluksi. Sosiaali- ja terveysministeriöltä on pyydetty aiheesta linjausta.

− Jos ministeriö tulkitsee vain osan lastensuojelusta sosiaalipalveluksi, huostaanotetut lapset menettävät osan palveluistaan ja valvonta heikkenee merkittävästi. STM:n on laadittava lasten oikeuksia parhaiten toteuttava linja pikaisesti, Kuuva päättää.