Vuoden 2019 lopussa päättynyt Kansa-koulu II -hanke oli osaltaan toteuttamassa Kansa-hankkeen toimeenpanoa. Kaksivuotisessa hankkeessa oli tavoitteena kohdentaa kirjaamisvalmennusta siihen osaan sosiaalipalveluiden henkilöstöä, joka ei ollut osallistunut  Kansa-koulu I -hankkeen valmennuksiin. Keskeinen kohderyhmä olivat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat. Hyvinvointiala HALI toimi hankkeessa yhteistyökumppanina.

Kansa-koulu II -hankkeen nettisivuille on koottu hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja, kuten loppuwebinaari-tallenne, kirjaamisvalmennusmateriaali, sote-esimiehille suunnattu tietopaketti määrämuotoisesta kirjaamisesta ja Kanta-palveluiden käyttöönotosta sekä tietojärjestelmien pääkäyttäjille suunnattu kirjaamisen tietopaketti.

Hankkeessa toteutetut koulutukset ja muut toimenpiteet onnistuivat hyvin. Selkeäksi ongelmaksi nousivat resurssit. Hankkeen kesto oli liian lyhyt suhteessa siihen, kuinka paljon kirjaamiskoulutuksille olisi ollut tarvetta ja kysyntää. Toisaalta hankkeeseen olisi pitänyt pystyä sisällyttämään selvästi enemmän kouluttajaresursseja. Henkilöstömäärällä mitattuna alle 10 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevästä sosiaalialan henkilöstöstä sai hankkeen kautta kirjaamiskoulutuksen.

Hyvinvointiala HALIssa on tunnistettu niitä moninaisia haasteita, joita sosiaalipalvelujen toimialalla on liittyen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Liitto on käynnistänyt vuodelle 2020 projektin, jonka puitteissa on tarkoituksena valmistella myös sosiaalialan palveluntuottajille merkityksellisiä asioita. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat sosiaalipalvelujen tuottajille suunnitelmallisen ja hallitun arkistopalvelun käyttöönoton.