Kiireellinen ja tärkeä toimenpide on Kela-korvauksiin kohdistuvien leikkausten peruuttaminen, kirjoittaja sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisiytyneeseen tilanteeseen vaaditaan nyt ratkaisukeinoja monesta suunnasta. Aihe pääsee myös eduskunnan välikysymyskäsittelyyn.

Olemme umpikujassa, joka valitettavasti uhkaa yhä syventyä, jos todellista muutosta ei nyt tehdä. Väestömme vanhenee, mutta kaikista pystytään huolehtimaan, jos päättäväisyyttä on.

Pitkään sote-sektoria erityisesti työmarkkinoiden näkökulmasta seuranneena tietyt seikat jaksavat aina hämmästyttää. Yksi niistä on, että ideologian annetaan mennä käytännön järjen edelle. Tämä kävi toistuvasti ilmi koronakriisin aikana. Yksityisen terveyspalvelujen tuottajat tarjoutuivat muun muassa varhaisessa vaiheessa mukaan rokottamiseen, mutta työterveyshuollon laajempi apu kelpasi vasta hädän hetkellä.

Meillä on pulaa palveluista, meillä on pulaa sote-ammattilaisista. Yksityisillä sote-palvelujen tuottajilla on todistetusti tehokkaita toimintatapoja ja laadukkaita palveluja, jotka voisivat hyödyttää myös julkisia palveluja ja niiden käyttäjiä. Yritysten ja järjestöjen laajempi hyödyntäminen – sekä ostamalla palveluja että oppia ottamalla – olisi merkittävä ratkaisu siihen, että kriisin suunta saadaan käännettyä.

Onneksi tulevilla hyvinvointialueilla on siihen mahdollisuus. Jo nyt olemme nähneet hyviä esimerkkejä siitä, miten ulkoistetuilla terveysasemilla on saatu palvelut toteutettua lähes jonottomasti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksen mukaan esimerkiksi palvelusetelillä ostetut lääkärikäynnit yksityiseltä ovat olleet selvästi edullisempia verrattuna kuntayhtymän itse tuottamien käyntien hintaan*. Hyvinvointialueilla onkin keskeistä vertailla eri palveluntuottajia ja valita niistä hinnalta ja laadultaan paras.

Hallitus olisi voinut tehdä jo paljon, mutta yhä on paljon myös tehtävissä. Kiireellinen ja tärkeä toimenpide on Kela-korvauksiin kohdistuvien leikkausten peruuttaminen. Kela-korvaukset ovat olleet erinomainen tapa kannustaa kansalaisia hakeutumaan yksityiseen terveydenhuoltoon pitkien julkisten jonojen sijaan. Se säästää samalla julkissektorin kustannuksissa. Media on täynnä uutisia päivystysten ja muiden julkisten terveyspalvelujen ruuhkista. Helppo ja edullinen keino niiden purkuun olisikin kasvattaa Kela-korvauksia, eikä pienentää tai poistaa niitä.

Päivystysten ruuhkat johtuvat pitkälti siitä, että vanhukset joutuvat jonottamaan hoivakotipaikkoja pahimmillaan päivystysten käytävillä. On arvioitu, että pelkästään isoimpien hoivatoimijoiden keskuudessa on 3 000 asiakaspaikkaa tyhjillään hoitajapulan vuoksi. Työvoimapulaan täytyy löytyä pikainen muutos, pelkkä selvitystyö ei enää riitä.

On tärkeää, että hoivan henkilöstömitoituksen tulkintaa laajennetaan, jotta mukaan voidaan laskea muitakin vanhusten arjen kannalta tärkeitä osaajia kuin hoitajia. Näin lakiin on kirjattukin. Sairaan- ja lähihoitajien on voitava keskittyä oman pätevyytensä mukaiseen työhön.

Yksi iso tekijä on teknologian hyödyntäminen. On kummallista, että hoivapalveluissa tai julkisessa terveydenhuollossa ei huutavasta työvoimapulastakaan huolimatta ole tehty kunnollista digiloikkaa. Teknologiset ratkaisut pitäisi lukea hoivan henkilöstömitoitukseen, se myös kannustaisi niiden käyttöön. Yksityisissä terveyspalveluissa on jo pitkään ollut käytössä digiratkaisuja asiakkaiden asiointia helpottamaan.

Mikä estää toimivien tapojen hyödyntämistä kaikissa sote-palveluissa?

*Hyvinvointiala HALI ry:n tekemä selvitys, jossa vertailtiin kuntayhtymien jäsenkunniltaan laskuttamaa hintaa vs. palvelusetelin hintaa. Laskelma on suuntaa antava, koska vertailutietoja ei ole saatavilla kattavasti.

Blogi on alun perin julkaistu Verkkouutisissa.